Plzeňský Prazdroj: méně aut, kilometrů, nafty a CO2

21.5.2007 Udržitelnost a odpovědnost

Plzeňskému Prazdroji se ekologie vyplácí

Díky projektům, které lépe naplánovaly umístění distribučních center a míst výroby, v roce 2006 uspořila největší pivovarnická společnost v ČR třetinu dříve najetých kilometrů. Emise CO2 se tak podařilo snížit o dalších 8 200 tun, tedy přibližně o množství, které vygeneruje roční spotřeba fosilních paliv ve městě s 5 000 obyvatel (tj. např. Protivín nebo Adamov). Potvrdila to analýza provedená začátkem roku 2007.

„Naše pivo pochází z přírody. Proto jsme se na její ochranu v posledních letech soustředili. A navíc nám šetrný přístup k životnímu prostředí přináší i reálné úspory,“ říká Vladimír Jurina, tiskový mluvčí Plzeňského Prazdroje.

Nové lahve šetří naftu
V dubnu 2007 dokončil Plzeňský Prazdroj výměnu používaných lahví u svých hlavních pivních značek. Velkopopovický Kozel, Gambrinus, Radegast a Radegast Birell jsou nově stáčeny do tzv. GOLD lahví, které jsou o pětinu lehčí než lahve původní. U celé palety naložené přepravkami s plnými lahvemi piva to znamená o 6 % nižší hmotnostúsporu pohonných hmot o 2,5 %.

Tankové pivo o 34 % lehčí
Z hlediska přepravy i obalů je nejekologičtější tankové pivo. Přeprava tankového piva nevyžaduje žádné další obaly kromě cisterny, která je součástí vozu. Znamená to, že se ušetří veškeré sklo, plasty a palety, které jsou potřeba pro ostatní formy obalů. Jeden hektolitr tankového piva je o 34 % lehčí než stejné množství sudového piva.

Chytrá distribuce
Ročně vyrobí Plzeňský Prazdroj skoro 9 milionů hektolitrů piva, které se pak v lahvích, plechovkách, sudech nebo cisternách dopravuje ke spotřebitelům. Distribuce z pivovaru až do obchodu nebo do restaurace je dosti složitá, dvoustupňová operace.

„Optimalizací míst výroby, distribuční sítě a zefektivňováním distribučních procesů jsme snížili počet dříve najetých kilometrů o 31 %, čímž jsme uspořili skoro 3,5 milionu litrů nafty,“ říká Michal Pumprla, manažer logistiky Plzeňského Prazdroje.

Méně vozidel šetří silnice
Protože dopravu produktů Prazdroji zajišťuje externí dopravce, má ve smlouvě jasně dané podmínky týkající se životního prostředí, které musí bezpodmínečně dodržet. Samozřejmá je aktuální norma EURO 4. Nejčastěji jsou používány čtyři typy vozidel: vozidla s nosností 1,5 tuny, dále 3 tuny, 6 a 10 tun. „Efektivní využívání vozidel přineslo v posledních letech úsporu 30 % z původního počtu automobilů potřebných pro distribuci,“ upřesňuje Michal Pumprla.

Společně s péčí o vodní zdroje, čištěním průmyslových vod, recyklací a minimalizací emisí CO2 i ostatních emisí, jsou úspory energie a zefektivnění dopravy v Plzeňském Prazdroji součástí strategie udržitelného rozvoje.

Kontakt:
Vladimír Jurina
Corporate Affairs
724 617 886

x x x

  • S celkovým prodejem více než 10,7 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2006 a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v Česku a největším exportérem českého piva. Hlavními značkami Plzeňského Prazdroje v ČR jsou Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast,  Velkopopovický Kozel a nealkoholický Radegast Birell.
  • Plzeňský Prazdroj vyrábí v ČR pivo ve třech pivovarech – v Plzeňském pivovaru, Pivovaru Radegast a Pivovaru Velké Popovice. Obchodně distribučních center, která zajišťují zásobení v příslušných regionech, je v republice 13.
  • Společnost Plzeňský Prazdroj si je plně vědoma své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a jako jednu ze zásad svého podnikání přijala politiku ochrany životního prostředí. Věnuje se zejména péči o vodní zdroje, čištění průmyslových vod, minimalizaci emisí CO2 i ostatních emisí, recyklaci, úsporám energie a zefektivnění dopravy.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globální skupiny SABMiller plc, druhého největšího výrobce piva na světě, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč 5 kontinenty. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.

Plzeň