Plzeňský Prazdroj zužitkuje 99 % odpadů ze svých pivovarů

19.9.2007 Udržitelnost a odpovědnost

V současné době vyprodukují tři pivovary Plzeňského Prazdroje kolem 200 tisíc tun odpadů ročně, jsou však schopny 99 % z nich druhotně využít.

Využít lze téměř vše
Pivovary v Plzni, Velkých Popovicích a Nošovicích produkují nejrůznější výrobní odpady, které se snaží v maximální míře znovu zužitkovat. Například kvasnice a sladovnický odpad, v celkovém ročním objemu 175 tisíc tun, jsou žádané v zemědělské výrobě. Čistírenské kaly, kterých ročně vznikne 4 360 tun, se přimíchávají jako hnojivo do půdy. Odpadní filtrační křemelina se využívá k zaorání a zlehčování půdy pro rekultivovaná území. Ročně se jí takto využije 430 tun.

Obaly
Nejviditelnější oblastí odpadů jsou však použité obaly. Více než 90 % veškeré produkce Plzeňského Prazdroje je expedováno ve vratných obalech (sudy a vratné lahve). Zbytek je expedován v exportním lahvovém balení (recyklovatelné) a v plechovkách, na které ale  v Čechách bohužel neexistuje sběrný systém.

Plzeňský Prazdroj je členem sdružení EKO-KOM, které v České republice řeší problematiku recyklace a druhotného využití obalů. V minulých měsících navíc proběhla výměna lahví u značek Velkopopovický Kozel, Radegast a Radegast Birell – nové lahve jsou o 60 gramů lehčí a množství skla potřebného k jejich výrobě se tak snížilo o 2400 tun ročně.

Použité etikety jako palivo
Příkladem snahy o minimalizaci dopadů činnosti Plzeňského Prazdroje může být zacházení s odpadními pivními etiketami. V pivovaru Radegast v Nošovicích proběhlo testování  použití odpadních etiket jako paliva pro cementářskou výrobu. V současnosti  se plánuje zavedení tohoto postupu v plzeňském pivovaru. Pokud bude tento systém úspěšný, stane se vzorem pro jiné pivovary skupiny SABMiller ve světě.

Společně s čištěním průmyslových vod, úsporou energie, péčí o vodní zdroje a minimalizací emisí CO2  je recyklace a druhotné využití odpadů v Plzeňském Prazdroji nedílným projevem společenské odpovědnosti a strategie udržitelného rozvoje.

Kontakt:
Vladimír Jurina
Corporate Brand Manager
724 617 886

x x x

  • S celkovým prodejem 10,7 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2006 (včetně licenční výroby v zahraničí)  a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva. Hlavními značkami Plzeňského Prazdroje v ČR jsou Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel.
  • Společnost Plzeňský Prazdroj si je plně vědoma své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a jako jednu ze zásad svého podnikání přijala politiku ochrany životního prostředí. Věnuje se zejména péči o vodní zdroje, čištění průmyslových vod, minimalizaci emisí CO2 i ostatních emisí, recyklaci, úsporám energie a zefektivnění dopravy.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globální skupiny SABMiller plc. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.
  • SABMiller plc je jedna z největších světových pivovarnických společností, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč 5 kontinenty.

Plzeň