Nošovický pivovar druhotně využije 99 % bioplynu

15.11.2007 Udržitelnost a odpovědnost

Nošovický pivovar Radegast ze skupiny Plzeňského Prazdroje začne realizovat novou investiční akci na úseku energetiky zaměřenou na optimální spalování bioplynu v kotelně pivovaru. Pivovar bude poté využívat celkem 99 % veškerého bioplynu, který vzniká při čištění odpadních vod z pivovaru v metanogenním UASB reaktoru.

„Projekt bude velkým přínosem v oblasti ekologie, především díky výraznému snížení spotřeby fosilních paliv pro výrobu tepla a také díky většímu využití bioplynu, tedy takzvaného zeleného paliva,“ říká Petr Holeček, manažer životního prostředí Plzeňského Prazdroje. Toto vše přinese pivovaru Radegast finanční úsporu nejméně 1 milion korun ročně. V tomto objemu přitom není započítán přínos z úspory povolenek na emise CO2.

Pozitivní bilance objemu povolenek bude každopádně přínosem pro druhé období Národního alokačního plánu v Plzeňském Prazdroji. Národní alokační plán je vládní dokument, v němž je stanoven objem oxidu uhličitého, který dovoluje vypouštět jednotlivým průmyslovým společnostem, tedy i Plzeňskému Prazdroji. Díky tomu, že v  období let 2005 – 2007 ušetřil Prazdroj 55 tisíc tun CO2, mohla být v období od roku 2008 kvóta potřebného objemu povolenek pro Prazdroj snížena o celých 15 %. Plánovaný nošovický projekt přinese další snížení.

V současnosti byl zahájen přezkum integrovaného povolení projektu ze strany Odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje. Po obdržení souhlasu zástupců kraje bude konečný zhotovitel vybrán formou výběrového řízení.

Společně s péčí o vodní zdroje, čištěním průmyslových vod, recyklací a úsporami energie je minimalizace emisí CO2 i ostatních emisí v Plzeňském Prazdroji součástí strategie udržitelného rozvoje.

Kontakt:
Jiří Mareček
Tiskový mluvčí

724 617 219

x x x

  • S celkovým prodejem více než 10,7 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2006 (včetně licenčních výrob) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v Česku a největším exportérem českého piva. Hlavními značkami Plzeňského Prazdroje v ČR jsou Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast, Velkopopovický Kozel a nealkoholický Radegast Birell.
  • Plzeňský Prazdroj vyrábí v ČR pivo ve třech pivovarech – v Plzeňském pivovaru, Pivovaru Radegast a Pivovaru Velké Popovice. Obchodně distribučních center, která zajišťují zásobení v příslušných regionech, je v republice 13.
  • Společnost Plzeňský Prazdroj si je plně vědoma své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a jako jednu ze zásad svého podnikání přijala politiku ochrany životního prostředí. Věnuje se zejména péči o vodní zdroje, čištění průmyslových vod, minimalizaci emisí CO2 i ostatních emisí, recyklaci, úsporám energie a zefektivnění dopravy.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globální skupiny SABMiller plc, druhého největšího výrobce piva na světě, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč šesti kontinenty. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.

Nošovice