Promile INFO SMS: propagace služby zdvojnásobila její využívání

28.12.2007 Udržitelnost a odpovědnost

Služba, která již více než dva roky orientačně informuje řidiče o čase, za který hladina alkoholu v krvi klesne na nulu, dostává nyní nový impuls. Občanské sdružení SANANIM začalo ve spoluprácí s Plzeňským Prazdrojem intenzívní informační kampaň. Službu Promile SMS využívá od začátku tříměsíční kampaně v průměru dvakrát více lidí. Odpovědní konzumenti alkoholu mají přístup ke službě přes SMS nebo WAP a očekává se, že právě v době vánočních svátků a oslav nového roku se počet uživatelů ještě zvýší.

Když se lidé o službě v pravý čas dozví, skutečně ji využijí
Nezisková služba Promile INFO SMS funguje již více než dva roky, ale počet jejích uživatelů i přes nespornou užitečnost v posledním období stagnoval. Proto se od letošního září občanské sdružení SANANIM a jeho partner Plzeňský Prazdroj začali soustřeďovat na intenzivnější propagaci. Nový recept na osvětu v této oblasti spočívá v oslovení návštěvníků hudebních akcí přímo na festivalech a koncertech, které navštěvují tisíce lidí. Službu propagujeme nejrůznějšími způsoby: informačními stánky a distribucí letáků s návodem, na pivních náramcích osvědčujících zletilost nebo prostřednictvím tzv. pivních andělů pohybujících se po místě konání akce s alkotestery.

Díky partnerství s Plzeňským Prazdrojem službu Promile SMS propagovala i skupina Tři sestry na prosincových koncertech svého „Mydlovary Tour 2007“ v jedenácti velkých městech ČR. Frontman kapely Lou Fanánek Hagen k využití služby dodal: „Pít na Silvestra je příjemné a naprosto v pořádku. Prvního řídit pod vlivem už v pořádku není.“

Oproti stavu v prvním pololetí 2007 se nyní podařilo průměrný měsíční počet využití služby zdvojnásobit (na cca. 300 využití služby za měsíc). Lidé nejčastěji žádali informace o době vystřízlivění přímo v průběhu velkých kulturních akcí. Další pravidelný nárůst vykazují víkendy.

 

SMS Promile přes WAP i SMS

„Služba funguje po celou dobu spolehlivě a bez sebemenších výpadků. Spustili jsme uživatelsky přátelštější přístup pomocí WAP technologie a od ledna budou v provozu i nové webové stránky, na kterých lze také buď službu přímo využít, nebo si vytisknout vizitku s návodem,“ říká Jiří Richter, výkonný ředitel občanského sdružení SANANIM.

Jedna Promile SMS stojí 20 Kč. Peníze podpoří programy prevence a léčby závislostí občanského sdružení SANANIM a vývoj a provoz samotné služby. V Evropě zatím služba tohoto typu funguje pouze v ČR a ve Finsku.

Hlavním partnerem služby je od letošního podzimu Plzeňský Prazdroj, lídr českého pivního trhu a společnost s dlouhodobě propracovanou politikou odpovědného výrobce alkoholu. „I když nejsme schopni ovlivnit rozhodnutí každého jednotlivého řidiče, chceme podporou slujžby SMS promile dát do rukou lidem nástroj, který jim umožní chovat se odpovědně,“ říká Marek Hlavica, manažer firemních vztahů Plzeňského Prazdroje.

Jak funguje služba Promile SMS (příklad s použitím mobilního telefonu)

Promile SMS

deslaná Promile SMS musí obsahovat následující údaje: pohlaví, věk a hmotnost, začátek konzumace alkoholických nápojů, jeho druh a množství. Pomocí jednoduchého návodu zadá zájemce tato data a odešle SMS. Do minuty obdrží odpověď obsahující údaje o aktuální hladině alkoholu v krvi a orientačním čase, kdy hladina alkoholu klesne na nulu. Součástí odpovědi jsou také stručné informace o rizicích spojených se zjištěnou hladinou alkoholu. Odbourávání alkoholu však závisí i na jiných faktorech, proto je dobré ponechat si před jízdou autem či na kole určitou časovou rezervu. Druh nápoje je zadáván pomocí kódů, které jsou k dispozici na stránkách služby (www.promilesms.cz). Na stránce http://wap.promile.info lze nově využít službu prostřednictvím WAP technologie, což je pro uživatele jednodušší, například nemusí znát kódy jednotlivých typů alkoholu, které vypil.

Vizitka Promile SMS s návodem (PDF 410 kB).

Občanské sdružení SANANIM
Je největší nestátní organizací v ČR poskytující služby v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. V současné době sdružení provozuje deset hlavních programů – Terénní programy, Kontaktní centrum, CADAS, Denní stacionář, terapeutické komunity (TK) Karlov a Němčice, Doléčovací centrum s chráněnými byty, Drogové informační centrum, Pracovní a sociální agenturu, Poradenské centrum pro rodiče – a řadu programů doplňujících. Jednotlivé projekty sdružení dnes zabezpečuje více než 95 zaměstnanců a 38 externích spolupracovníků.

Plzeňský Prazdroj jako odpovědný výrobce piva
Společnost Plzeňský Prazdroj, a. s. se aktivně podílí na prevenci negativních důsledků nadměrné nebo nevhodné konzumace alkoholu a pomáhá prosazovat zodpovědný přístup ke konzumaci alkoholu, ať už samostatně nebo v rámci Iniciativy zodpovědných pivovarů.
S celkovým prodejem 10,7 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2006 (včetně licenčních výrob v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva. Plzeňský Prazdroj je členem globální skupiny SABMiller plc, jedné z největších světových pivovarnických společností.

Pro více informací:

Jiří Richter, výkonný ředitel, občanské sdružení SANANIM
e-mail: 
tel: 284 822 872

Jiří Mareček, tiskový mluvčí, Plzeňský Prazdroj, a. s.
e-mail: 
tel: 724 617 219

Praha