Plzeňský Prazdroj zkvalitňuje práci i prostředí v distribučních skladech

13.10.2004 Ostatní produkty

Nová generace vysokozdvižných vozíků je efektivnější a ekologičtější.

Dodávka více než stovky vysokozdvižných vozíků značky
Jungheinrich v létě roku 2004 prakticky obnovila flotilu těchto strojů v
distribučních skladech Plzeňského Prazdroje. Rozsáhlý projekt výměny
vysokozdvižných vozíků, na kterém intenzivně pracovali zástupci obou
firem, představuje nový model vzájemných vztahů, ojedinělý v dosavadní
spolupráci obou firem. Nabízí dodávku „šitou na míru“ podle společně
odsouhlasených technických, logistických i finančních požadavků
odběratele.

Nové modely vysokozdvižných vozíků Jungheinrich jsou do
flotily ve všech pivovarech i distribučních skladech Plzeňského Prazdroje
zařazovány od června roku 2004. Výměna flotily probíhá plynule, bez
narušování provozu, s postupným vyřazováním dosud používaných strojů
různých značek. Nové vozíky jsou převážně na elektřinu s tím, že ve
vytipovaných lokalitách s komplikovaným nasazením elektrického pohonu se
uplatňuje pohon na LPG. Optimální struktura flotily předpokládá kombinaci
elektrických a plynových vozíků různé nosnosti. V případě Plzeňského
Prazdroje jde o 88 třítunových vysokozdvižných vozíků s pohonem na
elektřinu, případně LPG, a přídavným zařízením, které umožňuje manipulovat
s jednou nebo dvěma paletami. Dodávka obsahuje také 25 sedmitunových
vozíků na LPG s dvojitými vidlicemi k manipulaci až čtyř palet.

Propracovaný systém přímé distribuce piva od výrobce
přes obchodně distribuční centra přímo k zákazníkům představuje jednu z
velkých konkurenčních výhod Plzeňského Prazdroje. Firma dodává svou
produkci více než 30 000 zákazníkům, což představuje kolem 5 000
objednávek denně – přibližně tisícovka vypravených nákladů. „Tento
systém distribuce vyžaduje velmi účinný a spolehlivý průběh všech procesů
v distribučních skladech. Proto jsme se rozhodli vyhlásit výběrové řízení
na obnovení flotily vysokozdvižných vozíků“, uvedl důvody pro zahájení
tohoto projektu obchodní a distribuční ředitel Plzeňského Prazdroje, a.
s., Otakar Binder. „Po pečlivém výběru jsme zahájili spolupráci s
dodavatelem, která dnes přináší výsledky v podobě výkonné, variabilní a
také ekologicky šetrné flotily vysokozdvižných vozíků. Výrazně to přispívá
ke zlepšení našich služeb zákazníkům. Kromě těchto faktorů je rovněž
důležité značné zlepšení pracovních podmínek našich zaměstnanců v
distribučních skladech“, dodal Otakar Binder.

Na dodávce více než stovky vysokozdvižných vozíků se
formou operativního leasingu podílí také společnost CAC Leasing, jedna z
největších leasingových společností v České republice. CAC Leasing dodávku
vozíků financovala prostřednictvím své části, která se specializuje na
leasing strojů a zařízení.

X X X

 • Plzeňský Prazdroj, a. s., největší výrobce piva v ČR,
  zaměstnává 2 469 lidí ve svých pivovarech v Plzni, Nošovicích, Velkých
  Popovicích a ve 13 obchodně distribučních centrech (ODC).
 • ODC Plzeňského Prazdroje pokrývají rovnoměrně celé
  území České republiky a zajišťují distribuci piva z pivovarů (primární
  distribuce) i přímo k zákazníkům (sekundární distribuce).
 • Plzeňský Prazdroj, a. s. má obchodně distribuční
  centra v areálech pivovarů v Plzni, Velkých Popovicích, Nošovicích, ale
  také v Chýni u Prahy, v Karlových Varech, Českých Budějovicích, Brně,
  Zlíně, Olomouci, Jihlavě, Hradci Králové, Teplicích a Mnichovu Hradišti.

Velké Popovice