Rekonstruovaná varna Pilsner Urquell slavnostně otevřena

9.9.2004 Pilsner Urquell

Největší investice Plzeňského Prazdroje umožňuje zvýšit kapacitu pivovaru v Plzni a zachovává tradiční metodu výroby unikátního piva Pilsner Urquell

Plzeňský Prazdroj dnes slavnostně otevřel
rekonstruovanou varnu Pilsner Urquell v pivovaru Plzeň. První a druhá
etapa rekonstrukce a rozšíření varny byly dokončeny podle plánu. V těsné
blízkosti existujícího provozu vyrostla další dominanta pivovaru i města
Plzně – prosklená budova nové části varny, jedno z nejmodernějších
zařízení svého druhu v Evropě. Společnost přijala rozhodnutí o této své
dosud největší investici v návaznosti na strategický cíl zvýšit výrobu
piva Pilsner Urquell pro zahraniční trhy. Klíčovými exportními trhy
Pilsner Urquell jsou USA, Německo, Velká Británie a nově také Jižní
Afrika. Značka Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí v portfoliu
globální pivovarnické skupiny SABMiller.

Investice ve výši 300 milionů korun umožňuje zvýšit
nejen kapacitu výroby, ale také stabilitu a standard vařené mladiny. První
dvě etapy projektu zahrnovaly stavbu nové budovy, instalaci nového
zařízení a rekonstrukci části existujícího provozu – s minimálním omezením
současné výroby. Nové zařízení tak z větší části nahradilo původní systém
dvounádobových souprav používaných na varně Pilsner Urquell.

Rozšíření varny nyní umožňuje výrobu 2 milionů
hektolitrů piva ročně. Realizace celého projektu si do roku 2009 vyžádá
dalších více než 200 milionů korun investic a přinese zvýšení kapacity
varny Pilsner Urquell až na 4 miliony hektolitrů ročně. Rekonstrukce
objektu předpokládá nejen kompletní výměnu výrobního zařízení, ale také
úpravu vstupních prostor varny jako součástí prohlídkové trasy pivovaru.
Upravený vstup společně s interaktivní expozicí o historii a současnosti
vaření piva uvítá návštěvníky Plzně na začátku turistické sezóny roku
2005.

Výstavba nových pivovarnických kapacit je v dnešní
Evropě vzácností. Václav Berka, manažer pivovaru Plzeň, neskrývá svou
hrdost na výsledek práce svých kolegů, kteří ve spolupráci s mnoha
dodavateli dokončili první dvě fáze projektu včas a v požadované kvalitě.
„Musím zdůraznit, že se chuť a charakter piva Pilsner Urquell v žádném
případě nezmění. I v novém zařízení zachováváme měděné kotle pro
rmutování, třírmutový varní proces a přímý otop plynem. Obrovský kus práce
jsme odvedli na vybudování technologického zařízení „pod povrchem“ varny i
okolo ní – mám na mysli například systém dávkování chmele, sanitační
zařízení, vodní hospodářství, energetický okruh a další prvky nového
procesu. Z ekologického hlediska patří dnes naše varna k
nejprogresivnějším v Evropě, zajišťuje spolehlivou ochranu životního
prostředí a značné úspory energie”, doplňuje Václav Berka.

Základní fakta o rekonstrukci a rozšíření varny Pilsner Urquell v pivovaru Plzeň

 • Položení základního kamene: květen 2003
 • Zahájení prací první etapy – srpen 2003, dokončení – únor 2004
 • Zahájení prací druhé etapy – prosinec 2003, dokončení – květen 2004
 • Dodavatel stavebních prací: Stavpran, Plzeň
 • Architektonický návrh: Architektonické studio XL, Praha
 • Projektant: P-projekt, Černá Hora
 • Dodavatel technologického a výrobního zařízení – Huppmann (Německo):
  • Scezovací kádě z nerez oceli o průměru 10m a obsahu 1572 hl
  • Nové mlátové silo o obsahu 150 m3
  • Nové vystírací zařízení (“vystírka“ – smíchání rozšrotovaného sladu s vodou)
  • Rekonstrukce rmutovacích kotlů, nový otop (přímý, plynový)
  • Energetický okruh s ekologickými kondenzátory brýdových par
  • Mladinové pánve se systémem termické komprese brýdových par; zásobník horké vody s kondenzátorem brýdových par pro ekologický ohřev
  • Automatický systém dávkování chmele
  • Vodní hospodářství: nezbytná akumulace velkého množství vody v určitých fázích varního procesu
  • Automatické sanitační zařízení k naprogramování čištění varních nádob a potrubí
  • Řídicí systém a velín – automatické (počítači kontrolované) řízení všech procesů
 • Původní systém dvounádobových varních souprav se postupně nahrazuje komplexem 14 nádob, z nichž každá má svou pevně vymezenou funkci v rámci třírmutového varního procesu
 • Varna Pilsner Urquell může nyní produkovat 12 várek denně á 600 hl studené mladiny
 • Značná úspora nákladů na energie (voda, elektrická energie, pára, zemní plyn)
 • Efektivní využívání tepla, páry a horké vody vznikající v procesu vaření mladiny
 • Zajímavá statistika:
  • Celková délka potrubí ve varně: 6 500 m
  • Počet potrubních kolen: 1 600 kusů
  • Celková hmotnost dodaného zařízení: 480 tun
  • Pneumatické hadičky pro dálkové ovládání armatur: 18 000 m
  • Délka kabelových tras: 1 000 m
  • Celková délka kabelů: 45 000 m
  • Počet lidí, kteří vyráběli zařízení v závodě Huppmann v Kitzingenu: 30
  • Počet lidí v Plzni: instalace zařízení 80, elektroinstalace 15, stavební dělníci 50
X X X

 • Plzeňský Prazdroj, a. s. je přední českou pivovarnickou společností. S vývozem do 50 zemí celého světa je největším exportérem českého piva. Od roku 2001 vzrostl celkový export o 8 %.
 • Plzeňský Prazdroj, a. s. zaměstnává 2 649 lidí v pivovarech Plzeň, Radegast (Nošovice) a Velké Popovice a ve 13 obchodních a distribučních centrech po celé ČR.
 • Společně se slovenskou firmou Pivovar Šariš a.s., č. 2 na trhu pivovarnictví v SR, tvoří Plzeňský Prazdroj, a.s. jednu pivovarnickou skupinu – nejvýznamnější ve svém oboru ve střední Evropě.
 • Skupina Plzeňského Prazdroje patří do mezinárodní pivovarnické společnosti SABMiller plc, jedné z největších na světě. Značka Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia SABMiller. Od roku 1999, kdy SABMiller vstoupil jako investor do Plzeňského Prazdroje, dosáhly kapitálové investice firmy více než 4 miliard korun.

Plzeň