Plzeňský Prazdroj, a. s. dosáhl dalšího růstu

17.8.2004 Obchodní výsledky

Nejvýznamnější výrobce piva v ČR oznámil své hospodářské výsledky za finanční rok

Plzeňský Prazdroj, a. s. oznámil dnes své hospodářské výsledky za finanční rok končící 31. března 2004.

Nejdůležitější výsledky *:

 • Tržby za prodej piva a služeb se zvýšily meziročně o 10 % a dosáhly 12 571 mil. korun
 • Společnost dosáhla provozního zisku ve výši 3 639 mil. korun, o 9 % více než v předcházejícím roce
 • Čistý zisk za sledované období dosáhl 2 826 mil. korun

Finanční rok končící 31. března 2004 znamenal pro společnost zvýšení
prodeje a přinesl výborné hospodářské výsledky. Toto období bylo rovněž
příznivé pro celé odvětví pivovarnictví v ČR, které dosáhlo jako celek
dvouprocentního růstu.

Výkony společnosti v prodeji piva byly podpořeny
úsporami při nákupu surovin a služeb. Odrazilo se to v 18% růstu přidané
hodnoty – ve sledovaném období dosáhla částky 6 483 mil. korun.

Steve Woodward, generální ředitel a předseda
představenstva a. s. Plzeňský Prazdroj, uvedl:

„Naše společnost významně přispěla k úspěchům českého
pivovarnictví doma i v zahraničí. Plzeňský Prazdroj rovněž potvrdil svou
pozici vedoucího českého exportéra piva.

Významným přínosem pro úspěch společnosti v uplynulém
roce byl vynikající výkon všech součástí našeho dodavatelského řetězce,
který nám umožnil zvládnout bezprecedentní poptávku během neobvykle
horkého léta.

Řada investičních projektů, zaměřených na rozvoj
kapacity pivovaru, přispěla ke zvýšení výroby a ke zkvalitnění našich
výrobků a služeb. Celkový roční objem kapitálových investic tvořil zhruba
1,5 miliardy korun. Zejména výstavba nové varny Pilsner Urquell, jejíž
základní kámen byl položen v květnu 2003, znamená skutečný milník pro
rozvoj moderního pivovarnictví v České republice. Tento projekt zdůrazňuje
závazek skupiny SABMiller vůči značce Pilsner Urquell a znovu potvrzuje
záměr vytvořit z ní globální vlajkovou loď portfolia značek SABMiller.

Společnost úspěšně realizovala řadu projektů, které
zajistily hladký průběh našeho obchodování v podmínkách rozšířené Evropské
unie. Tyto projekty se týkaly oblastí daní, financí, administrativy a
distribuce, stejně jako ochrany životního prostředí – v souladu s
požadavky EU.“

Období v rámci finančního roku končícího
31. března 2003
Období v rámci finančního roku končícího
31. března 2004
Plzeňský Prazdroj, a. s.
(samostatná společnost)
6 měsíců
Sloučení 3 společností: Pivovar RADEGAST a. s., Pivovar Velké Popovice a. s. a Plzeňský Prazdroj, a. s. 6 měsíců 12 měsíců
X X X

 • Ke dni 30. září 2002 se společnost Plzeňský Prazdroj,
  a. s. sloučila se společnostmi Pivovar RADEGAST a.s. a Pivovar Velké
  Popovice a. s. Proto nejsou hospodářské výsledky společnosti Plzeňský
  Prazdroj, a. s. za rok končící 31. března 2004 plně srovnatelné se
  statutární účetní uzávěrkou za rok končící 31. března 2003. Pro
  zajištění srovnatelnosti finančních výkazů a usnadnění finanční analýzy
  připravila společnost dodatečné pro-forma finanční informace o
  agregovaných výsledcích a o finanční situaci společnosti za rok končící
  31. března 2004 i za rok končící 31. března 2003. Tyto pro-forma
  agregované finanční informace byly sestaveny v souladu s účetními
  postupy pro oceňování a vykázání zůstatků a transakcí, platnými v České
  republice od 1. ledna 2003. Tyto postupy byly ve významných případech
  konzistentně aplikovány na celý rok končící 31. března 2004 a na rok
  končící 31. března 2003.
 • Se svým celkovým výstavem za kalendářní rok přes 9,5
  mil. hektolitrů je Plzeňský Prazdroj, a. s. vedoucí pivovarnickou
  společností v regionu. Jako největší exportér českého piva prodává své
  výrobky ve více než 50 zemích celého světa.
 • Ke dni 31. března 2004 zaměstnával Plzeňský Prazdroj,
  a. s. v průměru 2 649 lidí v pivovarech v Plzni, Nošovicích a Velkých
  Popovicích a také ve 13 obchodně distribučních centrech po celé České
  republice.

Plzeň