Historie odchází, pivo zůstává stejné

8.12.2003 Ostatní produkty

Dnešek byl v Prazdroji trochu ve znamení nostalgie.
Svou činnost totiž ukončily varní soupravy č. 15 a 16 na varně Prazdroj
plzeňského pivovaru. Patřily k nejstarším – byly postaveny na místě
historické varny z roku 1842. Původní otevřené varní soupravy se na
přelomu 19. a 20. století nahradily uzavřenými tak, jak je známe dnes.

Další velké rekonstrukce proběhly v letech 1934-36 –
firmou Roučka a v roce 1955 firmou Škoda Hradec Králové. Nádoby jsou od té
doby prakticky v nezměněné podobě. Další změny byly již pouze ve způsobu
tradičního přímého otopu. Začátkem 70. let byl původní otop uhlím změněn
na svítiplyn a později v polovině 80. let na zemní plyn.

Kapacita varní soupravy byla po celou dobu nezměněna a
činila 200 hl horké mladiny. Obsluha zůstala zachována do současnosti
pouze ruční a vyžadovala proto dostatek zručnosti vařiče.

Poslední várku obsluhoval vařič Marek Fekete, mistrem
směny byl Josef Kalina. V 7.45 dne 8. 12. 2003 dali tedy pokyn k čerpání
várky mladiny na chlazení ze soupravy č. 16 za dohledu celého vedení
výroby plzeňského pivovaru – manažera pivovaru Václava Berky, manažera
výroby Jaroslava Gubiše, sládka Pavla Šemíka a dalších. Patnáctka čerpala
naposledy už 7. 12. po deváté hodině večerní.

Podle velmi přibližného odhadu můžeme říci, že tyto
varní soupravy za dobu své existence vydaly kolem 5 milionů hektolitrů
piva.

Odstavení souprav č. 15 a 16 je součástí projektu
rekonstrukce varny a výstavby nového zařízení. Ten dnes pokročil natolik,
že bylo možno přijmout zásadní rozhodnutí o demontáži nejstarších varních
souprav v Plzni, aniž by se ohrozila výroba piva. Některé jejich
nejcennější části budou použity pro účely připravované expozice historie
vaření piva v plzeňském pivovaru.

Nová rekonstruovaná varna podle slov manažera pivovaru
Václava Berky bude vařit světoznámé pivo Pilsner Urquell se zachováním
všech tradičních postupů tak, aby chuť tohoto výjimečného ležáku zůstala
naprosto nezměněná.

Plzeň