Kolektivní smlouva v Plzeňském Prazdroji byla podepsána

20.3.2008 Udržitelnost a odpovědnost

Dnes byla slavnostně podepsána roční Kolektivní smlouva mezi zástupci vedení Plzeňského Prazdroje, a. s., a zástupci odborových organizací, které zde působí. Smlouvu podepsali předsedové jednotlivých odborových organizací a PhDr. Ivan Balogh, ředitel Úseku lidského kapitálu.

Kolektivní smlouva je platná na období následujícího fiskálního roku, tj. od 1.4.2008 do 31.3.2009. Hlavním rysem uzavřené smlouvy je pokračující posun v oblasti odměňování. Nově dohodnuté principy, které navazují na předchozí kolektivní smlouvu, umožňují lépe odměňovat jednotlivé zaměstnance za výkon a dosažené výsledky.

Zaměstnanci odměňovaní tarifní mzdou dostanou přidáno v závislosti na výkonech a plnění stanovených cílů  v průměru  7 % do základních mezd. Při započtení dalších benefitů činí celkové navýšení 9,15 %

Třináctý plat nahradí motivující odměna za hospodaření společnosti. Bude vyplacena podle kritérií společných i pro management společnosti, a to v rozpětí od 15 do 40 procent měsíčního tarifu, v závislosti na úrovni splnění daného cíle.

Výrazem respektu k loajálním zaměstnancům a zároveň motivačním prvkem budou nově zřízené odměny za pracovní výročí. Zaměstnanci pracující u společnosti pět let dostanou jednorázovou odměnu 5.000 Kč, u dlouhodobých zaměstnanců se může tato odměna spolu s nepeněžním plněním vyšplhat až na 25.000 Kč.

Jako další mzdové složky budou zavedeny odměny za doporučení vhodného kandidáta na volnou pozici ve výši 5.000 – 15.000 Kč (v případě úspěšného výběru daného kandidáta) a náborový příspěvek pro nově příchozí zaměstnance ve výši 6.000 Kč.

Nově se zavádí také „Dotace péče o zdraví zaměstnanců“ ve výši  2.000 Kč. Rovněž  „vitaminový balíček“ v hodnotě 1.500 Kč za rok, který náleží zaměstnancům vykonávající práci zařazenou ve zdravotní kategorii 3 nebo 4, patří do tohoto ozdravného programu.

V platnosti zůstávají různé další odměny nepeněžního charakteru jako jsou rekreační poukazy, víkendové pobyty nebo vstupenky na kulturní a sportovní události. Tyto odměny slouží manažerům společnosti jako nástroj k bezprostřednímu ocenění výjimečných výkonů jejich spolupracovníků.

„Pro nás je velmi důležité, že se nám podařilo dohodnout pro naše zaměstnance výraznější nárůst základních mezd jak nárůstem objemu mzdových prostředků, tak převodem odměny na vánoce do základní mzdy každého zaměstnance. Podařilo se dohodnout tolik diskutované odměny za hospodářské výsledky. Rovněž „šeky na zdraví“, které mají určitým způsobem kompenzovat dopady zdravotní reformy na naše zaměstnance. Další rozšíření portfolia zaměstnaneckých benefitů a ostatní dohody v kolektivní smlouvě by mohly být stabilizujícím faktorem pro získávání a udržení kvalifikovaných zaměstnanců. Kladně hodnotíme i to, že byly stanoveny priority pro sociální dialog v letošním roce,“ říká Bohumír Matas, předseda odborové organizace Plzeňského Prazdroje.

"Při letošním vyjednávání jsme mohli zúročit celoroční dialog, který s odbory vedeme. Naše stanoviska si vyjasňujeme na pravidelných setkáních vždy po třech měsících, takže jsme byli velmi dobře informováni o návrzích odborů, a zároveň odboráři znali naše stanoviska. To přispělo věcné a konstruktivní atmosféře. Věřím, že výsledná kolektivní smlouva je velmi dobrá jak pro Plzeňský Prazdroj, tak pro všechny naše zaměstnance,“ komentoval jednání a vyjednané podmínky ředitel Úseku lidského kapitálu Plzeňského Prazdroje PhDr. Ivan Balogh.

Kontakt:
Jiří Mareček
tiskový mluvčí
Tel.: 724 617 219

x x x

  • S celkovým prodejem 10,9 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2007 a s exportem do více než 55 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., zaměstnává v pivovarech Plzeň, Radegast (Nošovice) a Velké Popovice i ve 13 obchodně distribučních centrech po celé České republice na plný úvazek téměř 2 500 zaměstnanců.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globální skupiny SABMiller plc., jedné z největších světových pivovarnických společností, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč šesti kontinenty.
  • Skupina značek SABMiller zahrnuje významné značky jako Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro a Pilsner Urquell, a mnoho dalších úspěšných regionálních značek. Mimo USA je SABMiller plc také jedním z největších výrobců a distributorů produktů firmy Coca-Cola na světě.

Plzeň