Valná hromada akciové společnosti Plzeňský Prazdroj

30.9.2003 Ostatní produkty

Akcionáři schválili účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Na řádné valné hromadě akciové společnosti Plzeňský
Prazdroj, která se konala dnes v Plzni, schválili akcionáři účetní závěrku
za rok končící 31. března 2003. Valná hromada rovněž schválila návrh na
vyplacení dividend ve výši 100 procent nominální hodnoty akcií. Dnešní
valná hromada byla první řádnou schůzí akcionářů po definitivním sloučení
tří dříve formálně samostatných akciových společností Plzeňský Prazdroj,
a. s., Pivovar RADEGAST a.s. a Pivovar Velké Popovice a. s. Sloučení
proběhlo ke dni 1. 10. 2002.

Celková částka dividend k vyplacení akcionářům činí 1,
960 miliardy korun a znamená rozdělení výsledku hospodaření za rok končící
31. března 2003 a části nerozděleného zisku minulých let.

Ve svém komentáři k rozhodnutí akcionářů zdůraznil
Steve Woodward, generální ředitel a předseda představenstva Plzeňského
Prazdroje: “Schválená účetní závěrka a zpráva představenstva
společnosti vypovídají o pokračujícím úspěchu Plzeňského Prazdroje.
Společnost je lídrem českého trhu a v mnoha aspektech vzorem pro
pivovarnické firmy v evropském měřítku. Navážeme na naše dlouhodobé
investiční programy a budeme pokračovat ve zvyšování kapacity výroby i v
zajištění vysoké kvality produkce. Naším prvořadým úkolem zůstává
uspokojování potřeb zákazníků i spotřebitelů”.

X X X

  • Částka dividend k vyplacení akcionářům ve výši 1 960 848 tis. Kč je vypočítána takto:

    • Ve výši 1 000,- Kč na jednu akcii společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč;
    • Ve výši 10,- Kč na jednu akcii společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., o jmenovité hodnotě 10,- Kč;
  • Dividendy připadající na vlastní akcie v držení společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. nebudou vyplaceny a nejsou zahrnuty v částce dividend k výplatě.

Plzeň