Výstava umění inspirovaného pivem začíná v Mánesu

4.9.2003 Akce

Pražská výstavní síň Mánes hostí od 5. do 26. září unikátní výstavu umění inspirovaného pivem – Prazdroj české kultury. Celý projekt zahajuje ve čtvrtek 4. září v 18 hodin happeningem Eugena Brikciuse.

Projekt „Prazdroj české kultury“ představuje
originální soubor uměleckých děl inspirovaných pivem nebo přímo s tímto
českým národním nápojem souvisejících. Výstava čerpá z rozsáhlých zdrojů
českého malířského, literárního, divadelního, hudebního i filmového umění
za téměř stoleté období. „“Pivo – společenství a zákonitosti, které
vytváří jeho svébytný svět, umožňovalo umělcům všeho druhu, ale i vědcům a
vynálezcům uvolnit jejich tvůrčí schopnosti, dostat se do styku s
pramenem, který nikdy nevyschne, ke světu vnitřnímu a také ke světu
společných hodnot, kterému jinak říkáme národní kulturní podvědomí,“
představuje své pojetí výstavy její kurátor Petr Řehoř, výtvarník,
teoretik a neúnavný propagátor českého umění v zahraničí, zejména ve
Finsku, kde žije po emigraci v 70. letech. „Naším cílem bylo důstojným
způsobem otevřít nový pohled na českou uměleckou scénu,“ doplňuje
kurátor.

Iniciátorem a hlavním organizátorem výstavy je vedoucí
společnost na českém i středoevropském trhu pivovarnictví – Plzeňský
Prazdroj. Michal Kačena, manažer pro vnější vztahy, říká: „Už v
roce 1892, při oslavách 50. výročí založení plzeňského pivovaru, napsal
kronikář, že tato událost měla pro českou historii i významný symbolický a
mravní rozměr. Pivo tedy nechápeme úzce, jen jako nápoj, zboží a předmět
našeho podnikání, ale také jako český národní poklad, jako jedno z velkých
společenských a kulturních témat. Více než dva roky jsme nosili v hlavách
myšlenku vybrat z bohatství našeho umění a uspořádat pro veřejnost výstavu
toho nejlepšího, co bylo pivem inspirováno. Díky úsilí kurátorů a
konzultantů se to letos podařilo. Zároveň věříme, že tato výstava podnítí
vznik dalších nových děl spojujících český národní nápoj s uměním.“

Jedno z originálních děl inspirovaných pivem vznikne
přímo při zahájení výstavy na náplavce před výstavní síní Mánes. Jeho
realizátor Eugen Brikcius popisuje úvodní happening: „Jde o ‚zythometrickou‘
férii, přičemž ‚zythos‘ je starořecký výraz pro pivo. Vycházím z optického
dojmu, který získáte při vstupu do pivnice, když si odmyslíte její hosty.
Zbude jen estetická rovina roznesených piv, tedy zátiší non plus ultra.
Úkolem umělce je přenést vzniklé zátiší do veřejného prostoru, kde jsou
piva ozřejměna jako výsostný estetický objekt. Takto pojatý půllitr piva
se definitivně stává uměleckou kategorií. „Mistr happeningů vytvořil
podobné dílo poprvé v Ostravě v roce 1969, světovou premiéru pak mělo v
roce 1969 v londýnské Art Laboratory a triumfální návrat do Prahy slavilo
v roce 1991.

Podrobnější informace o výstavě najdete v přílohách této tiskové zprávy.

Přílohy:

Bližší informace:
Alexej Bechtin, tiskový mluvčí
Tel.: +420 2 57 287 209, mobil: +420 724 617 219,

Zuzana Šarfová, Ogilvy Public Relations
Tel. 221 998 253, mobil: 603 459 822,

Praha