Plzeňský Prazdroj, a. s. vykázal rekordní tržby a zisky

28.8.2003 Obchodní výsledky

Lídr českého trhu pivovarnictví oznamuje hospodářské výsledky za fiskální rok

Plzeňský Prazdroj, a. s., vedoucí společnost na českém
trhu pivovarnictví, dnes zveřejnila své hospodářské výsledky za účetní
období končící 31. března 2003 – v souladu s praxí ve skupině SABMiller.

Hlavní výsledky (tzv. pro-forma*) za účetní období
končící 31. března 2003 jsou:

 • Tržby z prodeje piva a služeb vzrostly o 11 % a dosáhly 11, 456 miliardy Kč
 • Přidaná hodnota se zvýšila o 23 %
 • Provozní zisk dosáhl částky 3, 347 miliardy Kč
 • Společnost vykázala čistý zisk ve výši 2,096 miliardy Kč.

Steve Woodward, generální ředitel a předseda
představenstva akciové společnosti Plzeňský Prazdroj, uvádí v hodnocení
těchto výsledků:

“Je třeba zdůraznit, že jsme podstatně zvýšili objemy
prodeje na trhu, který v porovnání s předcházejícím rokem nerostl nijak
významně. Náš tržní podíl se tedy zvýšil. Pivovary Plzeňského Prazdroje
prošly mnoha změnami, které znamenaly pokračující modernizaci ve všech
aspektech výroby a prodeje piva.

Také na další rok byly naplánovány investiční projekty,
jejichž cílem je rozšířit výrobní kapacitu a zvýšit kvalitu našich
produktů a služeb. V přípravách na vstup České republiky do Evropské unie
v květnu 2004 máme vyvinuty takové projekty, abychom vyhověli evropským
standardům a požadavkům ve všech oblastech naší činnosti.

Na základě úspěšných hospodářských výsledků budujeme
otevřené a pevné vztahy se svým okolím, podporujeme řadu veřejně
prospěšných programů. Potvrzujeme tak své renomé odpovědného výrobce a
image Plzeňského Prazdroje jako českého národního pokladu, součástí české
kultury a tradice. Také díky tomu se naše firma umístila v žebříčku Czech
Top 100 jako druhá mezi nejobdivovanějšími společnostmi v zemi.“

Gavin Brockett, finanční ředitel a místopředseda
představenstva akciové společnosti Plzeňský Prazdroj, komentuje výsledky
takto:

„Naše finanční výkazy jsou odrazem současných úspěchů
firmy. Sestavení těchto výkazů v podobě jak statutární, auditované, tak
tzv. pro-forma bylo nezbytné. Museli jsme reagovat na změny účetního
období, stejně jako na sloučení tří původně samostatných společností. V
porovnání s předchozím srovnatelným obdobím vzrostl – podle takto
sestavených výkazů – provozní zisk až o 41 procent. Celkově ten rok byl
pro společnost velmi pozitivní. Dále se soustředíme na zvyšování
efektivity naší činnosti a na zjednodušení všech logistických,
administrativních a finančních procesů ve společnosti tak, abychom
přinášeli akcionářům co nejvyšší hodnotu.“

X X X

 • S účinností od 1. ledna 2002 změnila společnost Plzeňský
  Prazdroj, a. s. datum účetní závěrky na 31. březen tak, aby se
  přizpůsobila účetnímu období společností ve skupině SABMiller plc.
  Důsledkem toho byla sestavena účetní závěrka za období od 1. ledna 2002 do
  31. března 2002. K datu 30. září 2002 se navíc Plzeňský Prazdroj, a.s.
  sloučil se společnostmi Pivovar RADEGAST a.s. a Pivovar Velké Popovice a.
  s. V důsledku těchto změn není statutární účetní závěrka společnosti za
  období končící 31. března 2003 plně srovnatelná se statutární účetní
  závěrkou za předchozí dvě období – od 1. ledna 2002 do 31. března 2002 a
  za rok končící 31. prosince 2001. Z důvodu zajištění srovnatelnosti
  finančních výkazů a usnadnění finanční analýzy připravila společnost
  dodatečné pro-forma finanční informace o agregovaných (sloučených)
  výsledcích – finanční situaci za rok končící 31. března 2003 a za rok
  končící 31. března 2002. Tyto pro-forma agregované finanční informace
  prezentují srovnatelné výsledky a finanční situaci skupiny, která zahrnuje
  Plzeňský Prazdroj, a.s. i bývalé Pivovar RADEGAST a.s. a Pivovar Velké
  Popovice a. s., a to na konsolidovaném principu se srovnatelnými účetními
  obdobími. Pro-forma agregované finanční informace byly sestaveny v souladu
  s účetními postupy pro oceňování a vykázání zůstatků a transakcí platnými
  v České republice od 1. ledna 2002 a tyto postupy byly ve významných
  případech aplikovány na celý rok končící 31. března 2003 a na rok končící
  31. března 2002. Pro-forma agregované finanční informace za rok končící
  31. března 2003 a za rok končící 31. března 2002 nejsou auditované.
 • Statutární finanční ukazatele za období od 1. 4. 2002 do 31. 3. 2003 podle
  auditovaných výkazů (neuvádíme v této tiskové zprávě, ale v poznámkách
  jako doplňující informace) – v tis. Kč:

  • Celková aktiva:15 170 444
  • Vlastní kapitál: 5 988 694
  • Obrat: 10 354 393
  • Výsledek hospodaření před zdaněním: 2 420 188
  • Výsledek hospodaření po zdanění: 1 637 348

S výstavem překračujícím 9 milionů hektolitrů piva
vyrobeného doma i v zahraničí (licence) představuje Plzeňský Prazdroj,
a.s. vedoucí pivovarnickou společnost v regionu. Pivo svých značek prodává
v téměř 50 zemích celého světa a je jedničkou mezi českými exportéry
tohoto produktu. V pivovarech v Plzni, Nošovicích (Radegast) a Velkých
Popovicích i v 13 obchodně distribučních centrech po celé ČR zaměstnává
přes 2 750 lidí.

Plzeň