Iniciativa odpovědných výrobců piva – etický kodex v oblasti reklamy

14.1.2003 Udržitelnost a odpovědnost

Největší české pivovary se zavázaly k dodržování společného etického kodexu v oblasti reklamy a podpory prodeje

Ředitelé pěti největších pivovarnických společností v
České republice podepsali dohodu o dodržování Etického kodexu odpovědných
výrobců piva. Etická pravidla se týkají především reklamy a dalších
způsobů marketingové podpory prodeje piva. Vycházejí z obdobných etických
norem používaných v zahraničí i z kodexu české Rady pro reklamu a jdou nad
rámec české legislativy.

Iniciativu zastřešuje Český svaz pivovarů a sladoven.
Dodržování dohody kontroluje pracovní skupina, která má po jednom zástupci
z každé zapojené organizace. V době podpisu to bylo pět společností,
jejichž podíl na českém pivním trhu je celkem 75 %: Plzeňský Prazdroj,
Pražské pivovary, Budvar, Královský pivovar Krušovice
Starobrno.
Případné spory pomohou řešit arbitři, mezi nimiž jsou například odborníci
na reklamu, právníci, sociolog, lékař či psycholog.

Pivo je historický nápoj, jehož kořeny sahají až do
starověku. Od dávných dob je součástí lidské společnosti a jejích různých
kultur. V České republice patří k tradičním nápojům a je přirozenou
součástí životního stylu. Velká část obyvatel České republiky pije pivo
střídmě, bez následků na zdraví a s vědomím jeho pozitivních vlastností.
Tento přístup ke konzumaci piva podporují také české pivovary podepsané
pod kodexem. Zároveň si však uvědomují, že i přes příznivé zdravotní a
sociální účinky, by pivo mělo být konzumováno odpovědně, s mírou. K tomu
vede především osobní zodpovědnost každého jednotlivce.

Proto se účastníci Iniciativy – kromě samoregulace
vlastních marketingových aktivit – zavazují také přispívat ke vzdělávání
veřejnosti, k rozvoji kvalitní pivní kultury, k tomu, aby si spotřebitelé
tento nápoj vychutnávali v rozumné míře. Například chtějí v tomto duchu
více spolupracovat s prodejci, vysvětlovat veřejnosti historické a
kulturní souvislosti týkající se piva nebo poskytovat informace o jeho
účincích.

Praha