Rekordní výroba piva v pivovaru Velké Popovice

28.11.2002 Obchodní výsledky

Výstav překročil hranici 1 milionu hektolitrů

Výroba piva ve středočeském pivovaru Velké Popovice
překročila hranici 1 milionu hektolitrů. V téměř 130leté historii pivovaru
je to rekordní objem. Stabilní růst produkce při dodržení nejpřísnějších
standardů kvality je odrazem rostoucí poptávky po velkopopovickém pivě.

Gavin Millar, manažer pivovaru, uvedl: „Je pravda, že
po vstupu zahraničního investora do Plzeňského Prazdroje a po převzetí
pivovaru Velké Popovice existovaly určité obavy o budoucnost tohoto
podniku. Společnost SAB však jasně deklarovala svůj strategický záměr jeho
dalšího rozvoje. Realizace řady programů zaměřených na zlepšení
produktivity a kvality přinesla pozitivní změny i v nárůstu výroby.“

1) VÝROBA PIVA v pivovaru VELKÉ POPOVICE – statistický přehled:
1999 642 552
2000 748 733
2001 939 819
2002 více než 1 000 000

K dobrým výsledkům pivovaru přispívá také účinné řízení
výrobních kapacit v rámci celé společnosti Plzeňský Prazdroj. Gavin Millar
upřesňuje plány pivovaru Velké Popovice na budoucí rok: „Na základě
zhodnocení dosavadního výkonu a také růstu prodeje piva, zejména značky
Velkopopovický Kozel, se vedení společnosti Plzeňský Prazdroj rozhodlo
investovat do dalšího zvýšení kapacity velkopopovického pivovaru o půl
milionu hektolitrů ročně. Znamená to pro nás vybudování cylindro-kónických
tanků pro fermentaci, nových systémů pro přípravu kvasnic, nových kapacit
pro mletí a chlazení.“

Pivovar Velké Popovice je od 1. 10. 2002, po
definitivním právním sloučení s Plzeňským Prazdrojem, součástí této
největší středoevropské pivovarnické skupiny. Kromě značky Velkopopovický
Kozel vyrábí středočeský pivovar pivo značek Primus a Klasik, které tvoří
téměř 30 procent celkové výroby. Pivovar patří k důležitým zaměstnavatelům
v regionu – včetně obchodně distribučního centra a skladů zaměstnává 245
lidí. S obcí Velké Popovice aktivně spolupracuje při realizaci sociálních,
vzdělávacích, kulturních a sportovních projektů. Velkou popularitu získal
tradiční červnový Den Kozla, který každoročně přiláká do pivovaru tisíce
návštěvníků.

Značka Velkopopovický Kozel, nosný produkt
velkopopovického pivovaru, se těší velké oblibě v ČR i v zahraničí. Vysoká
kvalita a dostupnost značky podpořená celostátní distribucí Plzeňského
Prazdroje, přispěla k letošnímu růstu prodeje na domácím trhu o 19
procent. Obrovský nárůst poptávky a popularity značky Velkopopovický Kozel
na Slovensku vedl k rozhodnutí o její licenční výrobě v pivovaru Šariš,
který je rovněž součástí skupiny Plzeňského Prazdroje. Prodej značky
Velkopopovický Kozel na Slovensku vzrostl meziročně o více než 200
procent. Od října 2002 se značka Velkopopovický Kozel vyrábí v licenci v
ruském pivovaru Kaluga, který je rovněž součástí skupiny SABMiller.

2) PŘEHLED INVESTIC v letech 1999-2002 (od vstupu nového vlastníka – zaměřeno na zlepšení kvality, úspory energie a nákladů, na zvýšení ekologických standardů výroby):
1999 instalace tunelového pasteru pro lahvové pivo
2000 rekonstrukce a navyšování kapacity v úseku teplovodního hospodářství a chlazení
2001 rekonstrukce scezovací kádě a rmuto-vystírací pánve
2001 zahájení provozu nového vlastního vrtu na dodávku pitné vody
2001 zařízení na úpravu vody pro lahvárenskou mýčku
2002 získání certifikátu ISO 9002
2002 modernizace propagační stanice (příprava kvasnic)
2002 zavedení nepřetržitého provozu

Pivovar Velké Popovice je součástí akciové
společnosti Plzeňský Prazdroj. S celkovým výstavem téměř 8 mil.
hektolitrů piva je Plzeňský Prazdroj, a.s. lídrem českého trhu a
zároveň největším exportérem českého piva. Skupina Plzeňského
Prazdroje zahrnuje také slovenský Pivovar Šariš, číslo dvě na trhu v
SR. Skupina Plzeňského Prazdroje je nejvýznamnějším subjektem
pivovarnického průmyslu ve střední a východní Evropě. Je součástí
mezinárodní skupiny SABMiller plc, druhé největší světové pivovarnické
společnosti. Vlajkovou loď SABMiller představuje značka Pilsner
Urquell. Hlavními značkami Plzeňského Prazdroje v ČR jsou Pilsner
Urquell, Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel. Plzeňský Prazdroj
vyrábí také pivo značek Primus a Klasik určené do obchodní sítě.

Velké Popovice