První ročník Občanské volby přesvědčil

5.10.2002 Udržitelnost a odpovědnost

Plzeňský Prazdroj podpořil 10 projektů, pro které hlasovali občané regionu

Na slavnostním večeru v prostorách plzeňského pivovaru
předali dnes zástupci Plzeňského Prazdroje sponzorské příspěvky v celkové
hodnotě téměř 7 milionů korun pro deset projektů navržených neziskovými
organizacemi, zdravotnickými a kulturními institucemi i sportovními
sdruženími v rámci programu Občanská volba. Partnerem firmy v realizaci
tohoto náročného programu byl od počátku Plzeňský deník.

Právě na stránkách Plzeňského deníku nacházeli po dva
měsíce občané Plzeňska informace o projektech, které neziskové organizace,
sportovní sdružení, zdravotnická a kulturní zařízení přihlásily do
programu a které prošly užším výběrem Rady reprezentantů regionu. Rada
zahrnuje představitele orgánů místní samosprávy a významných regionálních
institucí. Jejím úkolem bylo shromáždit projekty z různých oblastí
(dobročinnost, vzdělávání, kultura, sport, zdravotnictví, životní
prostředí) a posoudit je podle stanovených kritérií. Projekty mají tvůrčím
způsobem přispět k prosperitě města a regionu, ke zlepšení životního
prostředí či k vyřešení naléhavých společenských problémů. Jednou z
podmínek výběru je také to, že podpořené projekty se mají uskutečnit během
jednoho roku. Jejich vývoj přitom budou po celou dobu sledovat partnerská
média.

V polovině září 2002 vyšla speciální příloha Plzeňského
deníku, která veřejnosti představila podrobně 18 projektů a obsahovala
také hlasovací kupon. Celkem hlasovalo téměř 3,5 tisíce lidí. Po posouzení
došlých kuponů Radou reprezentantů bylo doporučeno deset projektů z
oblasti sportu, kultury, školství, zdravotnictví a sociální péče. Hlasy
občanů
získaly i projekty navržené k rozhodování dodatečně: obnova
plzeňských sportovních areálů po povodni a oprava základních škol v
Janovicích a v Kolinci, postižených srpnovou živelní pohromou.

Zástupci organizací, které navrhovaly vybrané projekty,
převzali udělené granty z rukou představitelů Plzeňského Prazdroje na
slavnostním setkání v rámci letošních oslav 160. výročí založení pivovaru.
Michal Kačena, manažer Plzeňského Prazdroje pro vztahy s veřejností,
uvedl:
„Prosperuje-li obec a region, daří se i lidem, kteří v nich žijí, a
firmám, které v nich fungují. Daří se dobrým partnerským vztahům. Plzeňský
Prazdroj je dlouhodobým partnerem města Plzně i regionu, kde tradičně
podporuje řadu obecně prospěšných aktivit. V letošním roce jsme přišli s
novým, transparentním systémem rozdělování grantů, který se osvědčil.
Přímé zapojení občanů do diskuse a do rozhodování je jedním z hlavních
cílů programu Občanská volba. Zájmu lidí o veřejné dění si velmi vážíme a
věříme, že nadále poroste zároveň s tím, jak budou moci sledovat pozitivní
změny ve svém okolí. Blahopřejeme organizacím, jejichž projekty získaly
nejvíce preferencí občanů a těšíme se na úspěšné pokračování tohoto
programu v příštím roce.“

Plzeň