Jubilejní várka piva Pilsner Urquell

5.10.2002 Pilsner Urquell

1842 – 2002

1842

U zrodu triumfálního tažení plzeňského piva stál roku
1839 apel na nutnost zlepšení kvality piva vyráběného v Plzni. Na 200
právovárečných měšťanů podnítilo tehdy výstavbu společného Měšťanského
pivovaru.

První várka nového plzeňského piva byla započata 5.
října 1842. O několik týdnů později se plzeňské pivo čepovalo v místní
hostincích poprvé. Kronika té doby píše: „Jaký obdiv nastal, když
zaskvěla se zlatová jeho barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela, jak
zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou, znamenitou chutí, při pivě
dosud nepoznanou, honosí se tento domácí výrobek.“

První var obnášel pouhých 64 věder, v prvním roce bylo
vyrobeno celkem jen 6 464 věder (3 657 hl) piva. Výstav se však dynamicky
zvyšoval tak, jak se sláva tohoto moku šířila na svou dobu neuvěřitelnou
rychlostí. V předválečném roce 1913 vařil Měšťanský pivovar již přes
milion hektolitrů, z nichž téměř polovina směřovala do ciziny. Důležité
bylo, že už tehdy, při zachování tradiční receptury děděné ze sládka na
sládka, využíval pivovar nejmodernějších technologií.

2002

Jubilejní várku jako symbolické připomenutí
historického okamžiku, kdy se v Plzni začalo vařit vyhlášené pivo Pilsner
Urquell, připravili na sobotní večer v plzeňském pivovaru. Přesně 160 let
od založení pivovaru přivítal spolu s vrchním sládkem Václavem Berkou
výroční várku tradičním pozdravem „Dej Bůh štěstí“ generální ředitel
Plzeňského Prazdroje Tony van Kralingen. Slavnostní ráz dodalo jubileu
speciální požehnání várce od plzeňského biskupa Františka Radkovského.
Věříme, že přinese plzeňskému pivu přinejmenším stejný zdar, jakého se mu
dostalo již po historicky prvním požehnání odvážného počinu plzeňských
právovárečných měšťanů na půlnoční mši 5. října 1842.

Plzeň