Projekty, které získaly granty Plzeňského Prazdroje v programu Občanská volba

5.10.2002 Udržitelnost a odpovědnost
 • Víceúčelové hřiště Dobřany
  – grant ve výši 374 000 korun
 • Hemato-onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni – grant ve výši 1 250 000 korun
 • Schodišťová plošina pro Domov sv. Alžběty v Plzni
  – grant ve výši 400 000 korun
 • Sport všem (Salesiáni)
  – grant ve výši 300 000 korun
 • Obnova kostelíka U Ježíška v Plzni
  – grant ve výši 400 000 korun
 • Obnova plzeňských sportovních areálů po povodni
  – grant ve výši 1 000 000 korun
 • Oprava ZŠ v Janovicích a v Kolinci postižených povodněmi
  – grant ve výši 700 000 korun
 • Počítače pro pobočky Městské knihovny Plzeň
  – grant ve výši 142 000 korun
 • Festival českých filmů Finále Plzeň
  – grant ve výši 800 000 korun
 • Společný projekt Sociální a asistenční péče
  – grant v celkové výši 1 626 000 korun
  se skládá z:
  • Centrum denních služeb pro nevidomé Plzeň – 200 000 korun
  • Osobní asistence při Městské charitě v Plzni – 430 000 korun
  • Půjčovna kompenzačních pomůcek pro Plzeňský kraj – 80 000 korun
  • Dobrovolníci v nemocnicích – 84 000 korun
  • Dobrovolníci v denním centru Plzeň – 60 000 korun
  • Osobní asistence při činnostech Domu Exodus – 180 000 korun
  • Rozšíření lůžkové kapacity hospicu sv. Lazara – 200 000 korun
  • Středisko rané péče Plzeň – 270 000 korun
  • Poradenské centrum pro oběti domácího násilí – 122 000 korun

Plzeň