Plzeňský Prazdroj obětem povodní

19.8.2002 Udržitelnost a odpovědnost

Dobročinný fond Plzeňského Prazdroje je partnerem charitativních koncertů Nad vodou.

Kdo rychle dává, dvakrát dává. Plzeňský Prazdroj, který se rovněž nevyhnul škodám v důsledku katastrofálních záplav, nabídl okamžitou pomoc potřebným tam, kde si to mimořádná situace vyžádala.

Pro zaměstnance firmy postižené povodněmi byla zřízena
zvláštní informační linka. Těm, kdo jsou v největší nouzi,
poskytuje společnost okamžitou materiální či finanční podporu. Je
připraven komplexní program finanční pomoci pro zaměstnance s
využitím všech dostupných prostředků. Firma přijala rozhodnutí zrušit
slavnostní akce
pro veřejnost i pro zaměstnance, které byly připraveny
na začátek října 2002 u příležitosti 160. výročí uvaření první várky piva
Pilsner Urquell. Ušetřené prostředky vloží do Dobročinného fondu
Plzeňského Prazdroje
určeného jak na pomoc zaměstnancům, tak městu
Plzeň i regionu. Společnost také vyhlásila peněžní sbírku mezi
svými pracovníky, část prostředků poskytne po dohodě s odborovou
organizací sociální fond zaměstnanců firmy.

Na základě dříve dohodnuté těsné spolupráce pokračuje
pomoc při záchranných pracích a likvidaci škod v Plzni. Po dohodě s
krizovým štábem poskytl Plzeňský Prazdroj materiální pomoc v podobě
vysoušečů do nejvíce postižené čtvrti Roudná. Restaurace Na Spilce
v
areálu Plzeňského Prazdroje začala okamžitě po svém zprovoznění (byly
zatopeny sklepy a nefungoval elektrický proud) zajišťovat stravování
pro policii, armádu a hasiče
. Denně se tu zdarma stravuje několik set
záchranářů. Společnost intenzivně jedná s představiteli města a Plzeňského
kraje a je i nadále připravena vyjít postiženým oblastem vstříc podle
konkrétních požadavků krizových štábů.

Michal Kačena, manažer pro vztahy s veřejností
Plzeňského Prazdroje
, řekl: „Cítíme se jako přirozená součást regionu,
kde působíme. Patříme k firmám, které trvale a významně podporují sociální
a charitativní projekty. Toto naše cítění je obzvlášť silné dnes, kdy
živelná pohroma postihla náš historický pivovar v Plzni i řadu našich
zaměstnanců. Jsme připraveni soustředit veškeré naše úsilí na pomoc tomu,
aby se život v postižených oblastech dostal do normálních kolejí.“

X X X

 • Skupina Plzeňského Prazdroje je se svým celkovým
  výstavem téměř 8 mil. hektolitrů piva nejvýznamnějším subjektem
  pivovarnického průmyslu ve střední a východní Evropě. S vývozem do 50
  zemí celého světa je zároveň největším exportérem českého piva.
 • Skupina Plzeňského Prazdroje zaměstnává 2 754 lidí ve
  svých pivovarech v Plzni, Nošovicích, Velkých Popovicích a ve 13
  distribučních centrech v České republice.
 • Součástí skupiny Plzeňského Prazdroje je také
  slovenský Pivovar Šariš, druhý na slovenském pivním trhu.
 • Skupina Plzeňského Prazdroje je členem mezinárodní
  skupiny SABMiller plc, druhé největší světové pivovarnické společnosti.
  Vlajkovou loď skupiny představuje značka Pilsner Urquell.

Plzeň