Aktuální situace v Plzeňském Prazdroji – Pivovar Plzeň 15.8.2002

15.8.2002 Ostatní produkty

Plzeňský Prazdroj postupně obnovuje výrobu v plzeňském
pivovaru a očekává, že během dneška, 15. srpna, a zítřka, 16. srpna 2002,
bude celý pivovar v normálním provozu.

Tony van Kralingen, generální ředitel Plzeňského
Prazdroje, zdůraznil, že vedle snahy o obnovení provozu se společnost
soustředí i na pomoc svým zaměstnancům a svému okolí: „Naše myšlenky a
přání jsou s těmi, kdo utrpěli škody v důsledku povodní. Üčinnou podporu
nabídneme všem postiženým zaměstnacům. Také úzce spolupracujeme s
plzeňským magistrátem, abychom mohli poskytnout pomoc při odstranění
následků povodně a při obnově města. Maximum děláme i proto, aby- chom
splnili všechny naše závazky vůči zákazníkům a spotřebitelům.“

Pro zaměstnance postižené povodněmi byla zřízena
zvláštní informační linka. Těm, kdo jsou v největší nouzi, poskytuje
společnost okamžitou materiální či finanční podporu. Zároveň se intenzivně
pracuje na přípravě komplexního programu finanční pomoci pro zaměstnance s
využitím všech dostupných prostředků. Firma přijala rozhodnutí zrušit
slavnostní akce pro veřejnost i pro zaměstnance, které byly připraveny u
příležitosti 160. výročí uvaření první várky Pilsner Urquell. Ušetřené
prostředky vloží do Dobročinného fondu Plzeňského Prazdroje. Společnost
také vyhlásila peněžní sbírku mezi zaměstnanci, část prostředků poskytne
po dohodě s odborovou organizací její sociální fond.

Na základě dříve dohodnuté těsné spolupráce pokračuje
pomoc při záchranných pracích a likvidaci škod v Plzni. Po dohodě s
krizovým štábem poskytl Plzeňský Prazdroj materiální pomoc v podobě
vysoušečů – devět přístrojů dodal do nejvíce postižené čtvrti Roudná. V
noci ze 14. na 15. srpna se díky obětavosti opravárenských čet podařilo
napojit na elektrický proud restauraci NA Spilce, která okamžitě začala
zajišťovat stravování pro policii, armádu a hasiče. Plněné bagety na
svačiny a na noc vystřídaly přes den teplé obědy.

Společnost je i nadále připravena vyjít městu Plzni i
regionu vstříc podle konkrétních požadavků krizových štábů.

Michal Kačena
Manažer pro vztahy s veřejností
Plzeňský Prazdroj, a. s.

Plzeň