Pivovary ve skupině Plzeňského Prazdroje s výbornými ekonomickými výsledky

28.6.2002 Obchodní výsledky

Akcionáři Plzeňského Prazdroje, a. s., Pivovaru
RADEGAST a.s. a Pivovaru Velké Popovice a. s. na dnešních valných
hromadách v Plzni schválili řádné účetní závěrky a změny ve statutárních
orgánech a stanovách.

Všechny tři společnosti, sdružené ve skupině Plzeňského
Prazdroje, a. s., loni zvýšily tržby, provozní zisk i zisk po zdanění,
přidanou hodnotu i produktivitu práce. Výborné ekonomické výsledky
hospodaření, odrážející přínosy provozní fúze pivovarů, se promítly do
výrazného růstu zisku po zdanění: Plzeňský Prazdroj, a. s., vykázal čistý
zisk 838 milionů Kč, Pivovar RADEGAST a.s. 233 milionů Kč a Pivovar Velké
Popovice a. s. 132 milionů Kč. Zisk bude reinvestován do dalšího rozvoje
pivovarů.

Na valných hromadách byly schváleny také dílčí změny ve
statutárních orgánech společností. Do funkce členů představenstva
Plzeňského Prazdroje, a. s., byli zvolení Otakar Binder a Stanislav
Fridrich, který byl zvolen i členem představenstva Pivovaru RADEGAST a.s.
Do dozorčí rady Plzeňského Prazdroje, a. s., byl zvolen Jan Žatecký a do
dozorčí rady Pivovaru RADEGAST a.s. a Pivovaru Velké Popovice a. s.
akcionáři potvrdili Denise Smith.

X X X

 • Skupina Plzeňského Prazdroje, a. s., do níž patří
  akciové společnosti Pivovar Radegast, Pivovar Velké Popovice a slovenský
  Pivovar Šariš akciová spoločnosť, je nejvýznamnějším subjektem
  pivovarnického průmyslu ve střední a východní Evropě a největším
  exportérem českého piva.
 • Hlavními značkami skupiny jsou Pilsner Urquell,
  Gambrinus, Radegast, Velkopopovický Kozel, Šariš a Smädný mních.
 • Skupina Plzeňského Prazdroje, a. s., je členem velké
  mezinárodní rodiny South African Breweries plc, po fúzi s Miller Brewing
  Company druhé největší světové pivovarnické společnosti (SABMiller).

Plzeň