Formanská jízda zahájí výstavu o pohostinství

16.6.2008 Akce

Výstavu „Jak dlouho se točí“ doprovodí odborná konference

Pivovarské muzeum připravilo na letošní turistickou sezonu pro návštěvníky Plzně i Plzeňany výstavu o historii pohostinství. V prostorách Pivovarského muzea a ve vybraných plzeňských hospodách a restauracích bude od 17.6… do 31.10.. k vidění výstava, mapující historii plzeňských pohostinství, která je bohatě doprovozena fotografiemi a pohlednicemi, vybraných z kolekce Západočeského muzea, z několika soukromých sbírek a samozřejmě ze sbírek Pivovarského muzea v Plzni. Historické fotografie zachycují plzeňské hospody, hotely a restaurace v různých časových obdobích. Součástí vernisáže výstavy bude i a unikátní formanská jízda centrem Plzně. K výstavě se tematicky pojí první odborná konference na téma historie pohostinství.  

Výstava nazvaná Jak dlouho se točí, aneb historie pohostinství v Plzni představí na historických pohlednicích a fotografiích to nejlepší z unikátních záběrů věhlasných či naopak již zapomenutých hospod a restaurací v Plzni. Aby oslovila co nejširší okruh zájemců, překročí výstava i práh Pivovarského muzea a zamíří do vybraných hospod – Na Parkánu, U Salzmannů, Centrálu a U Morávků. Během vernisáže budou části výstavy do těchto hospod rozvezeny formanskou jízdou.

Komentovaná prohlídka hospod s ochutnávkami
Doprovodný program obsahuje  pravidelné komentované prohlídky výstavy i   vybraných plzeňských hospod. Akce se bude konat každý pátek od 17 hodin počínaje 20. červnem. Účastníci projdou společně s historikem Pivovarského muzea nejen samotnou výstavu, ale i část centra Plzně a seznámí se s bohatou historií mnohde dosud provozovaných podniků, ale také s již zaniklými hostinci, hotely či hospůdkami. Na cestě čekají účastníky celkem tři ochutnávky piva. Výhodou je reservace na telefonu Pivovarského muzea 377224955.

Pivovarské muzeum pořádá konferenci o historii pohostinství
Téma minulosti slavných českých hospod a pohostinství budou diskutovat také odborníci na konferenci pořádané Pivovarským muzeem a Plzeňským Prazdrojem ve dnech od 17. do 18. června. Odborná konference nazvaná Z historie zlatavého moku je prvním vědeckým počinem zaměřeným na historii pohostinství v Čechách.

„Historií pohostinství se v Česku zabývá řada badatelů, na konferenční scéně ale vědecké debaty na toto téma neprobíhaly. Odborníci proto volali po širším fóru, kde by mohli prodiskutovat svoje poznatky. Proto jsme se rozhodli uspořádat první ročník konferenčního cyklu. V dalších letech bychom se chtěli zaměřit na další témata z bohaté historie piva a pohostinství,“ vysvětluje Jiří Hána z Pivovarského muzea v Plzni.

První ročník konferenčního cyklu Z historie zlatavého moku, který se rozhodlo uspořádat Pivovarské muzeum v Plzni za podpory společnosti Plzeňský Prazdroj a.s., přichází s poměrně širokým tématickým zaměřením – Historie hostinské živnosti v Českých zemích. Mezi tématické okruhy bude patřit také téma sociální struktury hostinských a restauratérů, nebo porovnání krčem, restaurací a hotelů ve městech a na venkově. Na konferenci zazní také referáty o dodavatelsko odběratelských vztazích v minulosti a o historii stolování.

Kontakt:
Jiří Hána
724 618 357
vedoucí oddělení oborové historie
Pivovarské muzeum v Plzni
Veleslavínova 6, 301 14  Plzeň

x x x
  • Pivovarské muzeum je jediným odborným pracovištěm svého druhu v Česku. Sídlí v Plzni v původním právovárečném domě, který se zachoval ve své autentické podobě. V domě dříve také byla dříve proslulá Tázlerova pivnice.
  • Bylo otevřeno již v roce 1959, u příležitosti 100. výročí ochranné známky Plzeňské pivo. Myšlenka na zřízení Pivovarského muzea je však ještě starší, pochází z roku 1929. Z hlediska pojetí a šíře expozice jde o světový unikát.
  • Posláním muzea je dokumentace a mapování historie pivovarnictví a pohostinství bez teritoriálního vymezení. Expozice představuje dějiny pivovarnictví od starověku po novověk. Přibližuje návštěvníkům způsob přípravy a konzumace piva u starověkých civilizací Mezopotámie a Egypta a dále u evropských kultur Řeků, Římanů, Germánů, Keltů a Slovanů. Nabízí také informace o počátcích a vývoji českého pivovarnictví a řemesel a technologií s ním spojených.
  • Ročně navštíví Pivovarské muzeum přes 40 000 návštěvníků z celého světa.
  • Pivovarské muzeum se věnuje odborné, publikační a vědecké činnosti. Kromě toho však pořádá a účastní se nejrůznějších kulturních, vzdělávacích i prezentačních akcí.

Plzeň