Promile INFO: propagační turné po letních hudebních festivalech

21.7.2008 Udržitelnost a odpovědnost

Služba, která již tři roky orientačně informuje řidiče o čase, za který hladina alkoholu v krvi klesne na nulu, se letos díky partnerství s Plzeňským Prazdrojem intenzivně zviditelňuje mezi tisíci návštěvníků letních hudebních festivalů. S informačními stánky, letáky s návodem nebo pivními anděly s alkotestery se návštěvníci letos setkají na 20 festivalech, například na Rock For People, Colours of Ostrava, Benátské noci či Summer of Love. Vrcholem kampaně bude prezentace Promile Info na říjnovém Pilsner Festu s desetitisíci účastníky.

Nezisková služba Promile INFO funguje již tři roky. Od loňského září se občanské sdružení SANANIM a jeho partner Plzeňský Prazdroj soustřeďují na intenzivnější propagaci, především oslovením návštěvníků hudebních akcí přímo na festivalech a koncertech, které navštěvují tisíce lidí. Službu zde propagují nejrůznějšími způsoby: informačními stánky a distribucí letáků s návodem, na pivních náramcích osvědčujících zletilost nebo prostřednictvím tzv. pivních andělů pohybujících se po místě konání akce s alkotestery.

Jak Promile INFO funguje
Podle jednoduchého návodu odešle zájemce sms dotaz s údaji o pohlaví, věku a hmotnosti, o začátku konzumace alkoholických nápojů a jejich druhu a množství. Druh nápoje se zadává pomocí kódů, které jsou ke stažení na stránkách služby www.promile.info, kde je i wapové okénko, kam lze údaje rovněž vložit. Do minuty obdrží zájemce odpověď s informací o aktuální hladině alkoholu v krvi a orientačním čase, kdy klesne na nulu. Součástí odpovědi jsou také stručné informace o rizicích spojených se zjištěnou hladinou alkoholu.
Jedna Promile INFO stojí 20 Kč. Peníze podpoří programy prevence a léčby závislostí občanského sdružení SANANIM a vývoj a provoz samotné služby. V Evropě zatím služba tohoto typu funguje pouze v ČR a ve Finsku.
Hlavním partnerem služby je Plzeňský Prazdroj, lídr českého pivního trhu a společnost s dlouhodobě propracovanou politikou odpovědného výrobce alkoholu. "I když nejsme schopni ovlivnit rozhodnutí každého jednotlivého řidiče, chceme podporou služby Promile INFO dát do rukou lidem nástroj, který jim umožní chovat se odpovědně," říká Marek Hlavica, manažer komunikace Plzeňského Prazdroje.

Občanské sdružení SANANIM
Je největší nestátní organizací v ČR poskytující služby v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. V současné době sdružení provozuje deset hlavních programů – Terénní programy, Kontaktní centrum, CADAS, Denní stacionář, terapeutické komunity (TK) Karlov a Němčice, Doléčovací centrum s chráněnými byty, Drogové informační centrum, Pracovní a sociální agenturu, Poradenské centrum pro rodiče – a řadu programů doplňujících. Jednotlivé projekty sdružení dnes zabezpečuje více než 95 zaměstnanců a 38 externích spolupracovníků.

Plzeňský Prazdroj jako odpovědný výrobce piva
Společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. se aktivně podílí na prevenci negativních důsledků nadměrné nebo nevhodné konzumace alkoholu a pomáhá prosazovat zodpovědný přístup ke konzumaci alkoholu, ať už samostatně nebo v rámci Iniciativy zodpovědných pivovarů.
S celkovým prodejem 10,9 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2007 (včetně licenčních výrob v zahraničí) a s exportem do více než 55 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva. Plzeňský Prazdroj je členem skupiny SABMiller plc, jedné z největších světových pivovarnických společností.

Pro více informací:
Jiří Richter, výkonný ředitel, občanské sdružení SANANIM
e-mail: 
tel: 284 822 872

Jiří Mareček, tiskový mluvčí, Plzeňský Prazdroj, a.s.
e-mail: 
tel: 724 617 219

Praha