Veřejnost vybrala projekty, které má podpořit sedmý ročník programu Prazdroj lidem

16.12.2008 Udržitelnost a odpovědnost

Prazdroj lidem, filantropický program podporující regiony, ve kterých má Plzeňský Prazdroj pivovary, už zná vítězné projekty sedmého ročníku. Hlasováním je vybrali sami občané a zaměstnanci Prazdroje. V Plzni podpoří Prazdroj lidem mimo jiné vznik Centra podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením či plnohodnotný život těžce pohyblivých seniorů v Domově pokojného stáří sv. Alžběty. Celkově rozdělí Prazdroj mezi 13 vítězných plzeňských projektů finanční dar ve výši 3.000.000 Kč.

„Jako Plzeňák oceňuji nejen samotnou finanční podporu, ale i způsob, jakým se rozděluje. Je dobře, že Plzeňský Prazdroj každý rok naslouchá názoru obyvatel Plzně, které projekty z oblasti kultury, sociální péče nebo volného času oni sami pokládají za nejpřínosnější,“ říká Ing. Pavel Rödl, primátor Plzně.

Vítězem hlasování veřejnosti s celkovým počtem hlasů 1558 se stal projekt organizací Prateta, o.s., Ledovec, o.s., Diakonie ČCE (středisko Plzeň) a Možnosti tu jsou, o.p.s. Cílem projektu je založit Centrum podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a tím jim pomoci při hledání a udržení práce, zároveň vytvářet příznivé prostředí pro integraci lidí se zdravotním postižením. Na realizaci tohoto projektu obdrží Prateta, o.s. částku v plné požadované výši 500.000 Kč.

V kategorii Projekt zaměstnanců společnosti Plzeňský Prazdroj se nejlépe umístil projekt Diecezní charity Plzeň a získává tak plnou požadovanou výši daru 277.000 Kč. Domov pokojného stáří sv. Alžběty se snaží poskytnout plnohodnotný život třiceti těžce pohyblivým seniorům a kromě rekonstrukce kuchyně také vybaví dvorek tzv. markýzami, které poskytnou jeho obyvatelům potřebný stín v době, kdy odpočívají na čerstvém vzduchu.

I letos se vybíral projekt Rady reprezentantů, která se rozhodla podpořit záchranu dvou ohrožených starých bohemikálních tisků. Na tento účel získá Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni finanční dar v plné požadované výši 70.000 Kč.
V předchozích šesti ročnících program Prazdroj lidem podpořil v Plzni více než 70 projektů celkem 22 miliony Kč. Letos se rozhodovalo o 20 projektech.

Před rokem získal program „Prazdroj lidem“ (ještě pod původním názvem Občanská volba) v soutěži TOP Firemní Filantrop 2007 pořádané Fórem dárců zvláštní cenu v kategorii „Výjimečný projekt” Odborná porota ocenila především transparentní přístup k dárcovství se zapojením veřejnosti a zaměstnanců a systematický přístup
k rozvoji neziskových organizací v regionu.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI PLZNĚ

Pořadí Název projektu DMS částka Získaná částka Počet hlasů
1. PRATETA – centrum podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením  
(vítěz hlasování veřejnosti)
5.265,- Kč 500.000,- Kč 1558
2. Víceúčelové sportovní hřiště 5.373,- Kč 450.000,- Kč 1226
3. Divadelní léto pod plzeňským nebem 297,- Kč 220.000,- Kč 476
4. Kostelík u Ježíška v Plzni, oprava druhé části interiéru 2.322,- Kč 350.000,- Kč 457
5. Dopolední klub pro mladé lidi s postižením 2.052,- Kč 200.000,- Kč 443
6. Domov pokojného stáří sv. Alžběty
(vítěz hlasování zaměstnanců Prazdroje)
6.399,- Kč 277.000,- Kč 361
7. Žijeme s cukrovkou 945,- Kč 100.000,- Kč 299
8. 13. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2009 1.701,- Kč 200.000,- Kč 257
9. Festival mladé kultury CIGISTOCK 2009 864,- Kč 110.000,- Kč 257
10. Letní rekondiční tábor pro děti s vadným držením těla 1.458,- Kč 70.000,- Kč 219
11. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PIXLA 270,- Kč 190.000,- Kč 210
12. Plzeň mluví i rukama 594,- Kč 263.000,- Kč 156
13. Záchrana dvou ohrožených bohemikálních starých tisků
(projekt Rady reprezentantů)
621,- Kč 70.000,- Kč 91

Detailní informace o jednotlivých projektech a získané podpoře najdete na www.prazdrojlidem.cz.

Poznámky pro editory:

  • S celkovým prodejem 10,9 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2007 (včetně licenční výroby v zahraničí) a s exportem do více než 55 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globální skupiny SABMiller plc, jedné z největších světových pivovarnických společností, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč šesti kontinenty.

Kontakt:
Jiří Mareček
Tiskový mluvčí
724 61 72 19

Plzeň