Veřejnost vybrala projekty, které má podpořit sedmý ročník programu Prazdroj lidem

16.12.2008 Udržitelnost a odpovědnost

Prazdroj lidem, filantropický program podporující regiony, ve kterých má Plzeňský Prazdroj pivovary, už zná vítězné projekty sedmého ročníku. Hlasováním je vybrali sami občané regionů a zaměstnanci Prazdroje. Celkově rozdělí Prazdroj mezi 32 vítězných projektů ve třech regionech finanční dar ve výši 6.500.000 Kč.

V předchozích šesti ročnících program Prazdroj lidem podpořil ve třech regionech téměř 180 projektů celkem 40 miliony Kč. Letos se rozhodovalo o 54 projektech.

Před rokem získal program „Prazdroj lidem“ (ještě pod původním názvem Občanská volba) v soutěži TOP Firemní Filantrop 2007 pořádané Fórem dárců zvláštní cenu v kategorii „Výjimečný projekt” Odborná porota ocenila především transparentní přístup k dárcovství se zapojením veřejnosti a zaměstnanců a systematický přístup
k rozvoji neziskových organizací v regionu.

1) PLZEŇ
Vítězem hlasování veřejnosti s celkovým počtem hlasů 1558 se stal projekt organizací Prateta, o.s., Ledovec, o.s., Diakonie ČCE (středisko Plzeň) a Možnosti tu jsou, o.p.s. Cílem projektu je založit Centrum podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a tím jim pomoci při hledání a udržení práce, zároveň vytvářet příznivé prostředí pro integraci lidí se zdravotním postižením. Na realizaci tohoto projektu obdrží Prateta, o.s. částku v plné požadované výši 500.000 Kč.

V kategorii Projekt zaměstnanců společnosti Plzeňský Prazdroj se nejlépe umístil projekt Diecezní charity Plzeň a získává tak plnou požadovanou výši daru 277.000 Kč. Domov pokojného stáří sv. Alžběty se snaží poskytnout plnohodnotný život třiceti těžce pohyblivým seniorům a kromě rekonstrukce kuchyně také vybaví dvorek tzv. markýzami, které poskytnou jeho obyvatelům potřebný stín v době, kdy odpočívají na čerstvém vzduchu.

Projekt Rady reprezentantů: záchrana dvou ohrožených starých bohemikálních tisků. Na tento účel získá Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni finanční dar v plné požadované výši 70.000 Kč.
„Jako Plzeňák oceňuji nejen samotnou finanční podporu, ale i způsob, jakým se rozděluje. Je dobře, že Plzeňský Prazdroj každý rok naslouchá názoru obyvatel Plzně, které projekty z oblasti kultury, sociální péče nebo volného času oni sami pokládají za nejpřínosnější,“ říká Ing. Pavel Rödl, primátor Plzně.

Celkově rozdělí Prazdroj lidem mezi 13 vítězných plzeňských projektů finanční dar ve výši 3.000.000 Kč.
 
2) FRÝDECKO-MÍSTECKO, TŘINECKO, JABLUNKOVSKO, OSTRAVA                                                                                                                   Vítězem hlasování veřejnosti s celkovým počtem bodů 2814 se stal projekt Základní a mateřské školy Baška, jehož cílem je pořízení nových stejnokrojů pro členy Lašského smíšeného pěveckého sboru Baška. Příspěvková organizace Baška na uskutečnění tohoto projektu obdrží částku v plné požadované výši 165.760 Kč.

V kategorii Projekt zaměstnanců společnosti Plzeňský Prazdroj se nejlépe umístil záměr občanského sdružení TJ Sokol Dobrá, které na vybudování automatického zavlažovacího systému pro vylepšení kvality sportoviště obdrží maximální možnou výši daru 309.725 Kč.

Projekt Rady reprezentantů: Stružielka 2009, týdenní tábor pro handicapované děti z Ostravska a Kysúc. Díky tomu získá na realizaci Rotary Club Ostrava, který je žadatelem, finanční dar v plné požadované výši 200.000 Kč.

„Chtěla bych Plzeňskému Prazdroji poděkovat za vynikající nápad vypsání ojedinělého projektu a za  realizaci dárcovského programu Prazdroj lidem. Vždyť ten již sedm let pomáhá především občanským sdružením realizovat jejich aktivity. Už teď se těším na spolupráci v dalším ročníku,“ říká Ing. Eva Richtrová, primátorka Frýdku-Místku.

Celkově v tomto regionu rozdělí Prazdroj mezi 13 vítězných projektů finanční dar ve výši 2.500.000 Kč.

3) VELKÉ POPOVICE A PETŘÍKOV
Vítězem hlasování veřejnosti s celkovým počtem bodů 842 se stal projekt obce Velké Popovice na renovaci zvoniček v obcích Todice, Brtnice, Lojovice, Dubiny a Řepčice. Obec na uskutečnění tohoto projektu obdrží částku v plné požadované výši 170.000 Kč.

V kategorii Projekt zaměstnanců společnosti Plzeňský Prazdroj získal nejvyšší počet hlasů a maximální možnou výši daru 300.000 Kč obdrží záměr Mateřské školy Velké Popovice na rozšíření herní plochy sportovního hřiště a jeho vybavení sportovním náčiním.

Projekt Rady reprezentantů: sanace obecního domku v Radimovicích. Díky tomu získá na realizaci obec Petříkov finanční dar v plné požadované výši 96.000 Kč.

„Již sedmým rokem přispívá Plzeňský Prazdroj do obce Velké Popovice 1 milion korun. Díky němu se realizují v obci projekty, na které by se v rozpočtu obce složitě hledaly finanční prostředky. Během sedmi let se tak  podařilo dokončit dětské hřiště Radost, zlepšit venkovní prostory základní a mateřské školy, vybavit veřejná prostranství obce novými lavičkami a koši. V letošním roce se díky hlasům občanů Velkých  Popovic dočkají ozvučení i zvoničky a větší bezpečnost občanů pomůže zajistit nový kamerový systém. Velmi si vážíme finančního daru programu Prazdroj lidem a děkujeme za něj,“ říká Mgr. František Hotový, starosta Velkých Popovic.

Celkově v oblasti Velkých Popovic a Petříkova rozdělí program Prazdroj lidem mezi šest vítězných projektů finanční dar ve výši 1.000.000 Kč.

Detailní informace o všech projektech v jednotlivých regionech a získané podpoře najdete na www.prazdrojlidem.cz.

 

Poznámky pro editory:

  • S celkovým prodejem 10,9 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2007 (včetně licenční výroby v zahraničí) a s exportem do více než 55 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem globální skupiny SABMiller plc, jedné z největších světových pivovarnických společností, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč šesti kontinenty.

Kontakt:
Jiří Mareček
Tiskový mluvčí
724 61 72 19

Plzeň