Pivovarské muzeum slaví 50. narozeniny

4.5.2009 Akce

 

Pivovarské muzeum, které se specializuje na historii piva a pivovarnictví, získává v roce svých padesátých narozenin novou „podzemní“ dimenzi. „Muzeum vypráví příběh piva od starověku do současnosti. Už samotná budova  – právovárečný dům dochovaný v unikátním stavu – je důkazem tohoto příběhu. Při prohlídce muzea si návštěvníci mohou prohlédnout sladovnu, hvozd, lednici, valečku, spilku a ležácké sklepy – tedy technologické prostory, které sloužily v historii k výrobě piva. Součástí muzea je i poslední dvouplášťový úsek městských hradeb. Novinkou těchto dní je ale spojení s Plzeňským historickým podzemím – další důležitou součástí dějin Plzně,“ říká Markéta Formanová, manažerka rozvoje cestovního ruchu Plzeňského Prazdroje.

 Plzeňské historické podzemí

V rámci speciálního programu 8. – 9. května si budou návštěvníci Pivovarského muzea moci prohlédnout nejen nově připojené Plzeňské historické podzemí, ale také zbrusu novou expozici věnovanou historii rozvoje plzeňského pivovarnictví na přelomu 19. a 20. století. Návštěvníci se v ní seznámí nejen s historií a slávou Měšťanském pivovaru, ale nově se dozvědí i řadu stejně hodnotných zajímavostí o historii i současnosti pivovaru Gambrinus i bývalých plzeňských pivovarech Světovar a Prior.

Prohlídky budou v uvedených dnech spojené s ukázkami řemesel a historického šermu, bude také možnost zapojit se do zábavných soutěží o ceny a jistě potěší ochutnávka pivního speciálu uvařeného výlučně pro tuto slavnostní příležitost. Návštěvníci si budou moci nechat vyrýt jméno na skleněný půllitr a budou moci zkusit některá řemesla. Ve dnech oslav platí zvýhodněné vstupné: dospělí za polovic, děti do 150 cm. Lidé, kteří se narodili v rok založení muzea, budou mít vstup zdarma. Této příležitosti bude moci využít například 3413 obyvatel Plzně, kteří se narodili v roce 1959.

Program oslav v Pivovarském muzeu a Plzeňském historickém podzemí 8. a 9. 5. 2009 od 10 do 18 hodin

 • prohlídky muzea a podzemí se soutěžemi o ceny
 • ukázky řemesel – bednáři, keramik
 • rytí libovolných požadavků na zakoupené nápojové sklo
 • šermířské souboje na hradbách
 • občerstvení ze šenku Na Parkánu
 • výuková dílna pro rodiny – dřevěná stavebnice města Plzně

Vstupné poloviční, děti do 150 cm zdarma, lidé narození 1959 (jako muzeum) také zdarma.

Více o Pivovarském muzeu

 • Myšlenka na založení Pivovarského muzea pochází z roku 1929, o pět let později byl ustaven přípravný muzejní výbor, jemuž se podařilo, mimo jiné prostřednictvím výzvy v tisku, shromáždit rozličné předměty vztahující se k pivovarnictví. Základ dnešní muzejní sbírky tak tvoří dokumenty pocházející od právovárečných měšťanů uchovávané v měšťanských domech i v pivovaru, pozdějším Plzeňském Prazdroji.
 • Budova pro provoz muzea byla vybrána po druhé světové válce, tehdy byl objekt značně zchátralý, ale po vyklizení a vybavení exponáty bylo Pivovarské muzeum 8. května 1959 u příležitosti 100. výročí ochranné známky "Plzeňské pivo" slavnostně otevřeno.
 • Pivovarské muzeum je dnes jediným odborným pracovištěm svého druhu v Česku. Dokumentuje historii piva od jeho prapočátků ve starověku, zejména ale uchovává historické předměty a obrazovou dokumentaci dějin českého pivovarnictví. Z hlediska pojetí a šíře expozice jde o světový unikát.
 • Posláním muzea je dokumentace a mapování historie pivovarnictví bez teritoriálního vymezení. Expozice představuje dějiny pivovarnictví od starověku po novověk. Přibližuje návštěvníkům způsob přípravy a konzumace piva u starověkých civilizací Mezopotámie a Egypta a dále
 • u evropských kultur Řeků, Římanů, Germánů, Keltů a Slovanů. Nabízí také informace
 • o počátcích a vývoji českého pivovarnictví a řemesel a technologií sním spojených.
 • Pivovarské muzeum v Plzni se nalézá v původním právovárečném domě (podrobnosti viz níže), který se zachoval ve své autentické podobě.
 • Ročně navštíví Pivovarské muzeum přes 40 000 návštěvníků z celého světa.

Podrobnosti o právovárečném domě, v němž se Pivovarské muzeum nachází

 • První písemná zmínka o existenci domu pochází z roku 1492, ale zbytky pozdně gotické architektury zdejší sladovny dokládají, že základy budovy byly položeny podstatně dříve.
 • Zprávy o využití domu v souvislosti s vařením piva se objevují s příchodem majitele Matúše Sladovníka v roce 1520. Celkem se v budově do počátku 19. století vystřídalo čtrnáct majitelů, z nichž polovina vykonávala sladovnické řemeslo.
 • Významnou přestavbu domu zahájil počátkem 19. století Martin Kestřánek, za jehož působení se v domě do roku 1867 stále sladovalo. Posléze sloužil objekt k různým účelům, například jako sušárna surových kůží. V první polovině 20. století byla v budově provozována hostinská živnost.
 • Od roku 1959 se v domě nachází Pivovarské muzeum v Plzni.

Kontakt:
Jiří Mareček
Plzeňský Prazdroj
724 617 219

Markéta Formanová
Pivovarské muzeum v Plzni, Plzeňský Prazdroj
724 617 455

Plzeň