Deklarace přinese prospěch občanům i turistům

29.4.2009 Udržitelnost a odpovědnost

                               Plzeňský Prazdroj - logo

Deklarace o vzájemné spolupráci mezi oběma subjekty byla poprvé podepsána již v roce 2004. Týká se zejména spolupráce ve dvou klíčových oblastech:

 • cestovní ruch, propagace města,
  provozování plzeňského podzemí Plzeňským Prazdrojem,
  spolupráce na projektu odpočinkové zóny ve Štruncových sadech,
  spolupráce na tvorbě nových programů pro zvýšení atraktivity regionu,
  vzájemná propagace a příprava  prezentací na veletrzích
 • spolupráce v oblasti podpory neziskových organizací a veřejných projektů formou programu Prazdroj lidem
 • podpora kandidatury města Plzeň na titul Evropské město kultury 2015
 • podpora významných kulturních, společenských a sportovních událostí nadregionálního významu – filmový festival Finále, tradiční divadelní festival Divadlo, mezinárodní soutěž ekologických projektů, HC Plzeň
 • výměna informací z oblasti veřejné správy – zejména spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a dopravy

Koordinaci, vyhodnocování a plánování spolupráce vede tzv. řídící výbor, praktické naplňování tezí Deklarace je v kompetenci tzv. realizačního teamu, jejichž členové jsou přestaviteli Plzeňského kraje a Plzeňského Prazdroje.

„Spolupráce s Plzeňským Prazdrojem je při propagaci Plzně  nejen v Čechách, ale i v zahraničí nenahraditelná. Věřím, že plzeňské pivo bude šířit slávu našeho města i nadále a jsem přesvědčen, že nám pomůže v příštích měsících získat titul Plzeň město kultury 2015.“ zdůrazňuje Pavel Rodl

„Deklarace je především vyjádřením oboustranné ochoty a snahy spolupracovat v oblastech, které ovlivňují prosperitu a životní podmínky lidí v Plzni. Věříme, že spolupráce přispěje k dalšímu obohacení života lidí ve městě a taky ke  zvýšení jeho  věhlasu tak, aby se Plzeň stala vyhledávanou destinací nejen pro příznivce piva z celého světa,“ doplňuje Michael John Short.

Více informací poskytne:
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Vladimír Jurina, manažer firemní značky
E-mail:
Tel: 724 617 886

 

Plzeň