Prazdroj lidem přijímá přihlášky projektů (Plzeň)

15.6.2009 Udržitelnost a odpovědnost
  • Plzeňský Prazdroj opět přijímá přihlášky na podporu společensky prospěšných projektů v Plzni
  • Vítězné projekty si rozdělí celkem 3 miliony korun

Největší šanci na získání finanční podpory mají i letos projekty, které zkvalitní a vylepší podmínky pro trávení volného času obyvatel Plzně. Preferují se oblasti podpory amatérského sportu, zázemí pro kulturní či zájmové činnosti, nebo jiné druhy aktivního odpočinku. Vítána je podpora začlenění sociálně slabších, handicapovaných či menšin do společnosti, projekty zkvalitňující prostředí a vybavenost pro aktivity handicapovaných a sociálně znevýhodněných spoluobčanů, např. seniorů, matek s dětmi apod.

„Šanci na úspěch mají projekty s dlouhodobou působností a co největší potenciální skupinou těch, kteří budou mít z projektu užitek. Základem je samozřejmě správně vyplněná žádost a projekt obsahující všechny náležitosti,“ radí Zuzana Novická, manažerka firemní odpovědnosti Plzeňského Prazdroje.

JAK SPRÁVNĚ PODAT ŽÁDOST

Projekty mohou předkládat pouze právnické osoby, konkrétně neziskové organizace a samosprávné orgány města Plzeň. Projekt se musí vztahovat k městu Plzeň (10 městských částí) a v tomto ohledu bude při hodnocení přihlíženo také k jeho prospěšnosti pro město a jeho obyvatele. Důležitou podmínkou je, aby byl projekt podpořen z více zdrojů (minimálně 20%). Podrobná pravidla jsou k dispozici na www.prazdrojlidem.cz.

Přihlásit se mohou i účastníci předchozích ročníků programu PRAZDROJ LIDEM. Mohou předložit nové projekty nebo dotvořit a vylepšit návrhy z minulých let.

Žadatelé o příspěvek mohou požádat zástupce organizátora o konzultaci ke svému projektu či správnosti vyplnění formuláře.

TRANSPARENTNÍ VÝBĚR PROJEKTŮ A ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ

Projekty nejprve projdou předvýběrem, který v září uskuteční Rada reprezentantů složená z představitelů regionu a zástupců Plzeňského Prazdroje. Nejpotřebnější projekty poté postoupí do veřejného hlasování, které již mohou ovlivnit svými hlasy sami občané prostřednictvím kuponu, internetu nebo dárcovských zpráv, které nově přidělí projektu nejen částku 27 Kč, ale také 2 body. Výsledné pořadí projektů podle počtu hlasů bude určující pro získání příspěvku a jeho výši.

VYBRANÉ PROJEKTY ZÍSKAJÍ:

  • Možnost obdržení dotace na realizaci projektu zprogramu PRAZDROJ LIDEM.
  • Finanční příspěvky od veřejností získané pomocí dárcovských DMS.
  • Medializace přihlašovatele a projektu vregionálních médiích.

Podrobná pravidla, přihlašovací formuláře, kritéria pro hodnocení přihlášených projektů, seznam členů Rady reprezentantů a další informace jsou k dispozici na webové stránce www.prazdrojlidem.cz.

Vyplněný formulář je třeba zaslat poštou nebo osobně doručit nejpozději do 31. srpna 2009 na adresu DOMINIK CENTRUM, Dominikánská 3, 301 00 Plzeň, v obálce označené heslem „PRAZDROJ LIDEM“.

Kontakt:
Jiří Mareček
Tiskový mluvčí
724 61 72 19

Plzeň