Prazdroj získal mezinárodní certifikaci bezpečnosti ISO 22000

18.6.2009 Udržitelnost a odpovědnost

„Získáním certifikátu ISO 22000 jsme prokázali schopnost zajistit zdravotní nezávadnost potravin v celém našem výrobně-distribučním řetězci. Zákazníci a spotřebitelé tak mají garanci, že produkty Plzeňského Prazdroje jsou vyrobeny s nadstandardními požadavky na bezpečnost potravin,“ říká Jiří Boháč, sládek Plzeňského Prazdroje.

Udělení certifikátu v dubnu roku 2009 předcházela důkladná identifikace veškerých rizik, která mohou mít vliv na kvalitu potravin. Návazná implementace systému řízení dle ISO 22 000 byla mimo jiné založena na principech systému HACCP, který je v  Prazdroji certifikován již od května roku 2006. Tento velký objem práce se podařilo úspěšně zvládnout i proto, že společnost navázala na další zavedené systémy řízení, jako jsou ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18 001.

„ISO 22000 je nová norma, kterou je v ČR certifikována přibližně desítka potravinářských firem. Systém řízení bezpečnosti potravin dle této normy pomáhá odhalovat závažná rizika a efektivně je řídit z hlediska bezpečnosti potravin i z hlediska efektivnosti nákladů. Implementace a následná certifikace dle ISO 22000 (a nebo dle HACCP) změnila přístup ze zpětného testování k preventivnímu způsobu myšlení. Poskytuje systematický přístup, který pokrývá všechny stránky potravinářského řetězce, od nákupu surovin až po konzumaci produktů,“ říká Karin Ulrichová, obchodní ředitelka DET NORSKE VERITAS CZ.

Na ISO 22000 postupně přecházejí všichni významní světoví výrobci potravin. K tomuto celosvětovému trendu se připojil i Plzeňský Prazdroj, a to v rámci všech svých pivovarů (Plzeň, Radegast, Velké Popovice) a svých obchodně-distribučních center.

Kvalitu výrobků v posledních letech podpořil Plzeňský Prazdroj investičními akcemi do výrobních zařízení, jako jsou např. nová varna Prazdroj, nové cylindrokónické tanky v pivovarech v Plzni a Velkých Popovicích. Nemalé úsilí věnuje společnost také zvyšování senzorické (chuťové) stability piva podporované např. nejnovější technologii bezkřemelinové filtrace pomocí membrán, výstavbou nových stáčecích linek v Plzni, včetně zvýšení kapacity skladového hospodářství, a další.

Poznámky pro editory:

  • DNV (Det Norske Veritas) je mezinárodní společnost zabývající se certifikací systémů řízení (kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce, bezpečnosti informací atd.). Mezi obory činnosti DNV dále patří výrobková certifikace, technické a manažerské poradenství v oblasti řízení rizik a také například klasifikace lodí. Má 140letou tradici a své služby nabízí řadě světových firem z různých oborů podnikání včetně potravinářství. DNV je akreditovaná Radou pro akreditaci RVA – jednou z nejstarších na světě, která požívá nejvyššího celosvětového uznání
  • Plzeňský Prazdroj, a.s. je v českém pivovarnictví průkopníkem nejvyšších standardů kvality i ochrany životního prostředí – reprezentovaných certifikací podle norem ISO. Investice do zvyšování kvality produkce a do ochrany životního prostředí dosahují každoročně řádově desítky milionů korun. Vedení Plzeňského Prazdroje věří, že náročná práce v této oblasti se brzy a úspěšně zúročí.

Kontakt:
Jiří Mareček
Tiskový mluvčí
724 617 219

Plzeň