Mince z roku 1842 v Kulaťáku symbolizuje trvalé hodnoty a nepřetržitou kontinuitu tradiční výroby ležáku Pilsner Urquell

19.11.2009 Pilsner Urquell

Slavnostní otevření Pilsner Urquell Original Restaurantu Kulaťák bylo završeno slavnostním přípitkem a předáním symbolického dárku. Starší obchodní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka předal zástupcům provozovatele minci z roku 1842 na kopii historického půdorysu architektonického řešení Vítězného náměstí.

„Pilsner Urquell vyrábíme v Plzni již od roku 1842. Zatímco mince z tohoto roku již neplatí a nemá původní hodnotu, pivo, které bylo v tomto roce poprvé uvařeno, si svoji hodnotu uchovalo, ba zvýšilo, vaří se dosud a vařit bude i nadále dle původních receptur a z tradičních surovin. V tom spočívá tajemství úspěchu a trvalé hodnoty plzeňského ležáku,“ vysvětluje Václav Berka symboliku artefaktu, který bude zdobit nový Pilsner Urquell Original Restaurant Kulaťák a dodává: „Je fascinující si představit všechny ty změny, kterými si česká společnost prošla, co vše se od roku 1842 změnilo a naopak jak málo toho ve své kvalitě obstálo, co bylo již ve své době jedinečné a geniální a nebylo třeba měnit, ale naopak pečlivě uchovávat v původní kvalitě.“

Pilsner Urquell Original Restaurant Kulaťák
Vítězné náměstí 820/12
Praha 6
tel.: 773 973 037
www.kulatak.cz,

Plzeňský Prazdroj, a. s.
Vojtěch Kleisner
Specialista pro gastrořetězce
Plzeňský Prazdroj, a. s.

X X X

Poznámky pro editory:

  • Pilsner Urquell Original Restaurant je projekt akciové společnosti Plzeňský Prazdroj.
  • Jednotlivé restaurace sítě Pilsner Urquell Original Restaurant mají své majitele a provozovatele a fungují na základě smlouvy s Plzeňským Prazdrojem, a. s. Pivovar není majitelem restaurace, pouze propůjčuje možnost používání charakteristických symbolů, prvků a log za přísně a jasně definovaných podmínek. Majitel je tak z obchodního hlediska pro pivovar stejným zákazníkem a obchodním partnerem jako kterýkoli jiný subjekt.

 

 

Praha