Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dodávky v rámci OPPI

10.6.2010 Ostatní produkty
 1. Firma: Plzeňský Prazdroj, a.s.
  Sídlo: U Prazdroje 7, 304 97, Plzeň
  IČ: 45357366
  DIČ: CZ45357366

vyhlašuje výběrové řízení na modernizaci chladícího systému v areálu Plzeňského Prazdroje, a.s. a tedy dodávku technologického vybavení pro projekt:

Náhrada chladícího zařízení pro KEG, filtraci,
sklad chmele a Skanzen – PP, a.s.“

Předmětem výběrového řízení je náhrada pěti kusů chladících blokových jednotek Carrier s chladivem R22 novým systémem chlazení.

 1. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů, požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

 2. Zadávací dokumentace
  Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, nebo elektronicky na následujícím kontaktu:
  Adresa: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97, Plzeň
  Kontaktní osoba: Roman FOUSEK
  E-mail:
  Tel: 377 062 119, GSM: 724 617 945
  Zadávací dokumentace bude zaslána poštou, nebo bude k fyzickému vyzvednutí v sídle zadavatele.
  Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

 3. Soutěžní lhůta pro předložení nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí 12.7.2010. Nabídky budou přijímány osobně, nebo poštou v sídle společnosti.

 4. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.

 5. Dle § 2e zák.č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Dokument ke stažení (formát PDF, 34kB)

Plzeň