Českým nemocnicím stále chybí téměř 128 tisíc bezpříspěvkových dárců krve

13.7.2010 Udržitelnost a odpovědnost

Přesto, že v roce 2009 vzrostl meziročně počet bezpříspěvkových dárců, je jich v České republice dlouhodobě akutní nedostatek. Ideální počet dárců krve by podle doporučení Evropské unie i Společnosti pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti JEP měl být alespoň 4 % z celkové populace. Na konci loňského roku jich však v České republice bylo registrováno o více než 1,2 % méně, tedy jen 293 000 namísto potřebných přibližně 420 300. Počet registrovaných dárců má navíc dlouhodobě klesající tendenci.

 

2002 2003 2004 2005 2006
2007
2008
2009
evidovaní dárci
k 31.12.
367899 368519 330816 397433 296517 286231 278000 293000
počet prvodárců 40540 33442 32884 30347 22961 26304 20300 31900

zdroj: ÚZIS, STL ČLS JEP

Nových dárců, tzv. prvodárců se loni zaregistrovalo přes 11,5 tisíce, i díky akci Staň se dárcem právě ty! jich v srpnu a září přišly téměř 4 tisíce. Ani tak se však nedaří naplnit optimální stav dárců a české nemocnice zejména ve velkých městech jich stále téměř 128 000 postrádají.

Dárci stárnou a mladé lidi lákají komerční plazmaferetická centra

Nejvýraznějším problémem dárcovství je zejména zvyšující se průměrný věk dárců. „Stárnutí populace registrovaných dárců kopíruje stárnutí celé populace. Někteří dárci pak přestávají krev darovat ze zdravotních důvodů a naopak se mnohdy stávají jejími spotřebiteli,“ vysvětluje MUDr. Vít Řeháček, předseda Společnosti pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti JEP. Nynější nejsilnější dárcovská skupina ve věku 25–35 let proto za několik desetiletí nebude schopna pokrýt potřebu pacientů.

K problému také přispívá nízký počet prvodárců z řad mladých lidí nad 18 let, který je způsoben jednak jejich nízkou informovaností, ale také velkým rozvojem komerčních plazmaferetických center. Ta za jeden odběr vyplácí finanční odměnu až do výše 500 korun, která je hlavně pro mladé lidi zajímavou motivací. Příčiny poklesu dárců lze spatřovat také v nízké ochotě některých zaměstnavatelů uvolnit pracovníka na odběr a v obecných obavách z odběru.

Veřejnost je třeba informovat a motivovat k dárcovství

Aby nedocházelo k dalším úbytkům dárců, je třeba oslovovat zejména nové dárce a ty již registrované přilákat k více odběrům (podle statistik v roce 2009 alespoň 1x darovaly krev jen ¾ evidovaných dárců). Řešením tak může být více o problematice dárcovství krve informovat veřejnost a získat pro akci i partnery z komerční sféry, kteří budou oblast dlouhodobě podporovat, jako je tomu v případě akce Staň se dárcem právě ty! Také je důležité umět dárce morálně a společensky oceňovat. „Málokdo vnímá a chápe tíživost této situace. Již nějakou dobu upozorňujeme na nízkou informovanost o problematice a také na nedostatečnou váhu, kterou jí společnost dává. Akcí Staň se dárcem právě ty! chceme veřejnost upozornit na problematiku bezplatného dárcovství a přesvědčit co nejvíce zdravých lidí, aby se stali novými dárci krve,“ dodává Řeháček.

Birell láká nové dárce v akci Staň se dárcem právě ty!

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP a značka Birell proto již podruhé letos uspořádaly akci, která má problematiku dárcovství dostat více do povědomí lidí a motivovat dárce k odběrům. „Birell dárcovství krve aktivně podporuje již několik let, a proto je pro nás velmi vhodným partnerem. Navíc jsme si partnerství v rámci akce Staň se dárcem právě ty! vyzkoušeli již v loňském roce a vzhledem k úspěšnosti projektu jsme se rozhodli značku oslovit i letos. Nadto je nealkoholické pivo svým složením velice vhodné k doplnění tekutin a potřebných živin po odběru, což naše rozhodnutí opět spolupracovat s Birellem ještě posílilo,“ objasňuje Řeháček. V rámci této akce každý dárce, který přijde do jedné ze zúčastněných nemocnic od 12. července po dobu zhruba jednoho měsíce darovat krev, získá jako odměnu dárkový balíček, který bude obsahovat plechovku nealkoholického piva Birell a informační materiály o dárcovství a pitném režimu.

„Také letos jsme zaznamenali velký zájem o účast v akci Staň se dárcem právě ty! a celkem se přihlásilo 45 transfuzních oddělení z celé České republiky. Kompletní seznam zapojených transfuzních oddělení a užitečné informace o dárcovství krve najdete na stránkách www.stansedarcem.cz,“ upřesnil Řeháček.

„Je krásné opět se zapojit do tak potřebné aktivity, jakou propagace bezpříspěvkové dárcovství krve bezesporu je. Naším cílem je pomoci pozastavit trend poklesu registrovaných dárců a získat nové dárce. Pro získání maximálního množství nových dárců proto v rámci projektu poskytneme média, která běžně pro komunikaci využíváme, jako jsou například tisk, plakáty, komunitní servery, webové stránky apod. Birell navíc podporuje cyklistiku a aktivní životní styl a tak v řadách jeho fanoušků je mnoho vhodných potenciálních dárců. Věřím, že se nám stejně jako loni podaří díky akci Staň se dárcem právě ty!, kterou Společnosti pro transfuzní lékařství pomáháme organizovat, zlepšit povědomí lidí o dárcovství,.“ doplňuje k akci Martina Kuncová, brand managerka značky Birell.

Fakta o bezpříspěvkovém dárcovství krve (formát PDF, 43kb)

Kontakt:
Lucie Neubergová
Native PR, s.r.o.
email:
tel.: 221 592 450

Praha