Prazdroj sníží spotřebu vody až na 3,5l/l piva

29.7.2010 Udržitelnost a odpovědnost

 

Svého cíle chce Prazdroj dosáhnout bez instalování speciálních technologií na opětovné použití či recyklaci vody pro užitkové technologické účely. Cesty k úsporám se hledají v sanitačních procesech, úklidu, závlahách trávníků v pivovarech nebo při namáčení ječmene na sladovně.

Nejdříve se provádí expertní analýza procesů, při nichž se voda používá. Poté se a s ohledem na nejlepší dostupné praktiky tipují ty procesy, kde lze dosáhnout úspor vody. „U všech návrhů na úspory nejdřív zkoumáme jejich dopad na případné zvýšení energetické náročnosti, celkový dopad na životní prostředí a náklady. Opatření nesmí mít za žádných okolností vliv na kvalitu a každý projekt zvažujeme ve všech souvislostech,“ říká Julian Patton, technický ředitel Plzeňského Prazdroje.

K relativně jednoduchým opatřením patří např. úspora vody na pasteru. Jiné návrhy směřují ke složitějším projektům druhotného využití technologické vody na úpravně vody, na stáčírnách, nebo při přípravě teplé vody ve výrobě (mladina se zchlazuje v protiprůtokovém chladiči, který tím energeticky úsporně předehřívá varní vodu). Minimalizovat  ztráty ve venkovních i vnitřních distribučnímch potrubích pomáhá  informační systém vodohospodářského dispečinku, který sleduje toky vody v pivovarech.

.„Do roku 2015 se chceme dostat na spotřebu 3,5 litrů na 1 litr vyrobeného piva a naší cílovou hodnotou jsou pouhé tři litry vody,“ říká Julian Patton. Ve všech třech pivovarech Prazdroje to představuje roční úsporu 1 200 000 m3 vody, tj. objem vody srovnatelný s denní spotřebou obyvatel celé České republiky*.

Pod heslem „Více piva, méně vody“ se Plzeňský Prazdroj již od konce 90. let i přes nárůst výrobních objemů snaží soustavně snižovat objem vody používané při výrobě. Je totiž nutné udržet rovnovážný koloběh vody v přírodě a zachovat kvalitu i kapacitu vodních zdrojů nejen v lokalitách pivovarů, ale i v celkovém pohledu s ohledem na budoucí generace. Zatímco kdysi šlo až o 10 l vody na výrobu 1 l piva, už dnes jsou to v pivovarech Plzeňského Prazdroje pouhé 4,3 l vody a cílem roku 2012 je 3,82 litru vody. V českých pivovarech přitom není výjimkou až 7 l vody na 1 l piva, světový průměr je 5 litrů vody.

*Pozn.: Výpočet = denní spotřeba na osobu v ČR cca 115 litrů, 10,3 mil obyvatel

x x x

  • S celkovým prodejem 10,5 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2009 (včetně licenční výroby v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem společnosti SABMiller plc. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.
  • SABMiller plc je jedna z největších světových pivovarnických společností, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč šesti kontinenty.

Kontakt:
Jiří Mareček
tiskový mluvčí
Tel.: 724 617 219

Plzeň