Veřejnost rozhodne o rozdělení grantu programu Prazdroj lidem

15.9.2010 Udržitelnost a odpovědnost

Do devátého ročníku programu PRAZDROJ LIDEM v Plzni neziskové a příspěvkové organizace přihlásily celkem 41 projektů. Od roku 2002, kdy Prazdroj projekt nastartoval ještě pod názvem Občanská volba, se programu účastnily již stovky místních organizací, které požádaly o podporu 458 projektů.

Rada reprezentantů složená z významných představitelů regionu a zástupců Plzeňského Prazdroje z nich na pondělním zasedání vybrala 25, o jejichž osudu následně rozhodne veřejnost. „Posuzování přihlášených projektů a rozhodování, které projekty mají postoupit do veřejného hlasování, není vůbec jednoduchý úkol. I letos byla většina projektů velmi zajímavá. Rada reprezentantů se při výběru opět soustředila na hlavní kritéria výběru jako doba působnosti projektu a množství lidí, kterým přinese užitek,“ říká Vlasta Formánková, soudkyně Ústavního soudu.

Seznam projektů, které může veřejnost od 1.10. do 30. 11. podpořit svými hlasy:

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE

ZÁCHRANA BOHEMIKÁLNÍHO LITURGICKÉHO TISKU Z ROKU 1585

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

DIVADELNÍ LÉTO POD PLZEŇSKÝM
NEBEM

PaNaMo, o.s.

31. SMETANOVSKÉ DNY 2011

Sdružení Lochotínský pavilon

15. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL CIOFF „PLZEŇ 2011″

Plzeňská folklorní scéna, o.s.

KOSTEL SV. MIKULÁŠE V PLZNI – OPRAVA INTERIÉRU

Sdružení pro opravu památek v Rokycanech a  okolí

VYBAVENÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
A TÝDENNÍHO STACIONÁŘE

Městská charita Plzeň

NEZŮSTANU NA ULICI A MNOHÉMU SE
NAUČÍM

Salesiánské hnutí mládeže Klub Plzeň (SHM)

NOVÉ PORADENSKÉ CENTRUM LEDOVEC

Ledovec, o.s.

ANIMÁNIE 2011

OCET o.p.s.

PLZEŇSKÝ FILM

Mezinárodní asociace filmařů a fotografů o.s.

ŽIJEME S CUKROVKOU

SVAZ DIABETIKŮ ČR, územní organizace Plzeň

BONJOUR PLZEŇ 2011!

Alliance française de Plzeň

VYPRÁVĚJ, DÍVÁM SE!

Plzeňská unie neslyšících

„BUDE KDE SI HRÁT“ Multifunkční kulturně společenské centrum

TJ Sokol Plzeň – Nová Hospoda, o.s.

S AUTEM BUDEME LEPŠÍ, RYCHLEJŠÍ A LEVNĚJŠÍ

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň

DOVEDNÉ RUCE POTĚŠÍ OČI

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje (CZP PK)

LETNÍ REKONDIČNÍ TÁBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI SE ZAMĚŘENÍM NA POHYBOVÝ SYSTÉM

Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň jih a sever

SAMOTA JE ZLÁ

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR o.s.

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

S.O.S. Život pro koně – útulek pro staré a týrané koně

ZELENÁ ZAHRADA DĚTEM

Motýl o.s.

OBNOVA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ v Městském obvodu Plzeň 5 – Křimice

Sdružení občanů Plzeň – Křimice

PLZEŇ – MĚSTO, KDE ŽIJI ZDRAVĚ

FAIR LIFE o.s.

ZAKOUPENÍ KONĚ PRO ZÁKLADNÍ VÝCVIK A HIPOTERAPII

TJ Jezdecká společnost Plzeň Bory, o.s.

BOŘÍME KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR – Poradna pro uživatele sociálních služeb Plzeň

SOS RODINA

Diakonie ČCE – středisko v Plzni

Finální rozdělení daru v celkové výši 3 mil. Kč mezi nejvíce podpořené projekty proběhne začátkem prosince na základě výsledků:

1.Veřejného hlasování: Projekty doporučené Radou reprezentantů budou představeny široké veřejnosti v místních médiích a na veřejně přístupných místech v průběhu října a listopadu 2010. Zároveň bude zveřejněn hlasovací kupon (v tisku a na internetu) a formát darovacích textových zpráv (za 1. DMS získá projekt také 2 body). Každý může podpořit vybraný projekt jednou všemi třemi způsoby (kupon, internet, DMS) a přidělit tak projektu až čtyři body. Kromě dvou bodů z první DMS z jednoho tel. čísla, ale bude projekt podpořen i finančně a to opakovaně. DMS zpráv může být odesláno libovolné množství a každá správně odeslaná DMS přinese projektu 27 Kč. Projekt z nejvyšším počtem bodů získá celou požadovanou částku (max. 500 tis. Kč).

2.Volby zaměstnanců Plzeňského Prazdroje: Projekt, který během listopadu získá od zaměstnanců Plzeňského Prazdroje nejvyšší počet bodů, obdrží částku v plné požadované výši (max. 500 tis. Kč).

3.Volby Rady reprezentantů: Po ukončení veřejného hlasování má Rada reprezentantů právo vybrat jeden projekt bez ohledu na počet udělených bodů od veřejnosti a rozhodnout o výši získané podpory. Takový projekt může získat až 100% požadované částky (max. 500 tis. Kč).

Detailní informace o projektech, které se uchází o podporu veřejnosti a formách hlasování budou od 1.10. zveřejněny na www.prazdrojlidem.cz.

*Preferují se oblasti podpory amatérského sportu, zázemí pro kulturní či zájmové činnosti, nebo jiné druhy aktivního odpočinku. Vítána je podpora začlenění sociálně slabších, handicapovaných či menšin do společnosti, projekty zkvalitňující prostředí a vybavenost pro aktivity handicapovaných
a sociálně znevýhodněných spoluobčanů, např. seniorů, matek s dětmi apod.

Poznámky pro editory:

  • S celkovým prodejem 10,5 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2009 (včetně licenční výroby vzahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • 10 priorit firemní odpovědnosti Plzeňského Prazdroje: 1. Podpora odpovědné konzumace alkoholu, 2. Snižování spotřeby vody, 3.Snižování spotřeby energie a úrovně emisí,
    4. Používání recyklovatelného a vratného obalového materiálu, 5. Směřování k provozu
    s nulovým odpadem, 6. Spolupráce s partnery sdílejícími naše hodnoty, 7. Podpora rozvoje regionů, 8. Přispívání ke snižování HIV/AIDS, 9. Respekt k lidským právům, 10. Transparentní vykazování výsledků.
  • Plzeňský Prazdroj se stal národním vítězem evropské soutěže The European Corporate Responsibility Award o nejlepší projekt v oblasti firemní odpovědnosti, která se konala pod záštitou Evropské Unie a získal 2. místo v CSR Awards 2010 za aktivní podporu odpovědné konzumace alkoholu.
  • V roce 2010 investoval Plzeňský Prazdroj do oblasti trvale udržitelného rozvoje celkem 41,5 mil Kč. Přímo dává práci více jak 2300 lidem a nepřímo vytváří kolem 33600 pracovních míst.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem společnosti SABMiller plc. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.
  • SABMiller plc je jedna z největších světových pivovarnických společností, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč šesti kontinenty. Skupina značek SABMiller zahrnuje významné mezinárodní značky jako Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro a Pilsner Urquell, a téměř 200 úspěšných regionálních a národních značek.

Kontakt:
Jiří Mareček
tiskový mluvčí
Tel.: 724 617 219

Plzeň