VŠCHT a Plzeňský Prazdroj spolupracují na rozvoji českého pivovarství

9.5.2011 Udržitelnost a odpovědnost

 

„Smlouva s VŠCHT je dokladem prohloubení spolupráce dvou partnerů a garantů zaručujících péči o obor pivovarnictví jak v teoretické rovině, tak i v jeho praktickém zdokonalování. Budeme se nyní více podílet i na vzdělávacím procesu mladých zájemců o obor a především na výzkumu samotném,“ uvedl Jan Hlaváček, hlavní sládek Plzeňského Prazdroje.

V oblasti vzdělávání se obě strany zavázaly spolupracovat při zadávání témat diplomových a dizertačních prací, ale i na jejich zpracování. V každém akademickém roce Plzeňský Prazdroj vyplatí za tři nejlepší práce prezentované na Studentské vědecké konferenci stipendium v hodnotě 4000, 3000 a 2000 Kč. Autor nejzdařilejší diplomové práce dále obdrží 6000 Kč, zatímco nejhodnotnější bakalářská práce získá částkou 3000 Kč. Nejlepší student doktorského studijního programu oboru zpracující pivovarsko-sladařské téma dostane 10 000 Kč.

„Obě instituce spolupracují už dlouhá léta. V minulosti jsme spolupracovali hlavně na poli vědeckém a pedagogickém. Tato smlouva znamená změnu především v tom, že je zaměřena primárně na studenty, podporuje jejich studijní a profesní rozvoj,“ uvedl
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha.

Oba partneři také domluvili kooperaci na poli výzkumu v jasně daných tematických okruzích – výzkumy obsahových látek piva, chmele a ječmene, jejich pozitivního účinku na lidský organismus; koloidní a senzorická stabilita piva i možnosti jejího zvýšení;  fyziologie kvasinek, hodnocení jejich stavu i projevů; pěnivost piva, měření její stability i možnosti jejího zlepšení; autentizace pivovarských surovin a piva; optimalizace složení mladiny (vzhledem k možné kontaminaci plísněmi, mykotoxiny aj.).

Při předchozí spolupráci VŠCHT v Praze a pivovaru Gambrinus z Plzeňského Prazdroje vznikla po dlouhých letech nová učebnice „Teorie a praxe výroby piva“, zpracovaná prof. Gabrielou Basařovou a kolektivem dalších odborníků. Moderní učebnice v 16 kapitolách komplexně představuje výrobu piva, pojednává o jeho složení, technologiích, sanitaci výrobních zařízení, hospodaření s energiemi a o všem, co s oborem souvisí. Primárně je kniha určena studentům VŠ a odborníkům, ale i dalším zájemcům o pivovarnictví. „Budoucnost českého pivovarství je v zachování tradičních postupů a jejich aplikaci na nejnovější výrobní zařízení,“ prorokuje autorka knihy profesorka Basařová.

 

Poznámky pro editory:

  • S celkovým prodejem téměř 9,9 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2010 (včetně licenčních výrob v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem skupiny SABMiller plc. Pilsner Urquell je mezinárodní vlajkovou lodí portfolia značek SABMiller.
  • SABMiller plc je jedna z největších světových pivovarnických společností, s pivovarnickými aktivitami či distribucí ve více než 60 zemích světa napříč šesti kontinenty. Skupina značek SABMiller zahrnuje významné značky jako Pilsner Urquell, Miller Genuine Draft, Grolsch,
    Peroni Nastro Azzurro a mnoho dalších úspěšných regionálních značek.
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední a východní Evropě. Navazuje na více než 200letou tradici výuky technické chemie v Čechách. Její tradice a silný odborný potenciál ji předurčují k výchově špičkových odborníků. Pedagogicky i vědecky tu působilo i několik nositelů Nobelovy ceny za chemii.
  • Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FBPT) je největší ze čtyř fakult VŠCHT. Jejími absolventy je většina sládků a dalších odborných pracovníků ve všech českých pivovarech.
  • Ústav kvasné chemie a bioinženýrství FPBT – jeho výzkum je soustředěn na studium biotechnologických procesů v celé jejich šíři. Ústav kvasné chemie a bioinženýrství se podílí na výzkumu a koordinuje řadu výzkumných projektů zaměřených na oblast biotechnologií, jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni (COST, INCO Copernicus, EUREKA, CRAFT, Rámcových Programů EU) i na řešení úkolů Výzkumného centra pro studium obsahových látek ječmene a chmele. Ústav se dále podílí na řešení výzkumného záměru Progresivní potravinářské a biochemické technologie, který je společný pro celou FBPT.
  • Tradiční a důležité postavení na Ústavu kvasné chemie zaujímá pivovarství a sladařství. Tento obor splňuje vše, co by měl špičkový vysokoškolský obor obsahovat: sepětí vědy, výuky a spolupráce s průmyslem. Absolventi tohoto oboru se uplatňují jak v domácích, tak zahraničních pivovarech. Ústav má kromě veškerého laboratorního vybavení i poloprovozní pivovar, který prošel nedávno modernizací.

Kontakty:

Jiří Mareček
Tiskový mluvčí
Plzeňský Prazdroj
tel. 724 617 219

Mgr. Ivana Picková                                                                
Vedoucí oddělení komunikace                                               
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze                      
Technická 5, 166 28  Praha 6                                                  
Tel.: 220 444 159, 733 690 543

Praha