Název předpisu EU:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2023/2006, ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 450/2009, ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
SMĚRNICE RADY 84/500, ze dne 15. října 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se keramických předmětů určených pro styk s potravinami
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011, ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1616, ze dne 15. září 2022 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami
SMĚRNICE KOMISE 2007/42/ES, ze dne 29. června 2007 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami

Název předpisu České republiky:

Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami
Vyhláška č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody