Catherine Sinclair, ředitelka oddělení lidského kapitálu