Grantový program Radegast lidem letos finančně podpořil „vodní mapovatele“

31.8.2022 Udržitelnost a odpovědnost

Finanční příspěvky z grantového programu Radegast lidem za rok 2022 jsou přiděleny. Pomohou například k záchytu dešťové vody v návštěvnickém středisku Dům přírody Poodří nebo ke školení expertů k problematice zadržování vody v lesích.

Grantový program Radegast lidem během svého dvacetiletého fungování podpořil desítky projektů celkovou částkou kolem 40 milionů korun. Další peníze rozdělil i v letošním roce.

„Pomáháme v okolí našeho pivovaru v nádherné beskydské krajině, která si zaslouží naši péči a podporu. Dnes se naši podporu snažíme více zaměřovat na posilování odpovědnosti k životnímu prostředí, zejména na udržování vody v krajině či šetrné zacházení s vodou,“ říká Ivo Kaňák, manažer Pivovaru Radegast, a dodává: „Šetření s vodou je oblast, které se náš pivovar dlouhodobě, intenzivně a úspěšně věnuje.“

Jednou z letošních podpořených aktivit je projekt „Zadržování vody v lesích, každá kapka se počítá“. Autoři projektu zajistí zájemcům z organizací, které se této problematice věnují, přednášky a workshopy v terénu a vytvoří tým tzv. mapovatelů. Ti například získají nové znalosti o fungování vody v krajině nebo se naučí, jak úspěšně realizovat vlastní projekty a aktivity.

„Právě díky grantové podpoře budeme moci vzdělávat další experty a v rámci workshopů realizovat i další zasakovací opatření na kůrovcových holinách,“ uvádí Miroslav Kubín ze spolku Voda pro les, voda pro lidi, který se věnuje realizaci a propagaci inovativních postupů na zadržování vody, především na plochách zasažených kůrovcovou kalamitou.

Organizace ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 pak získala finance na projekt „Záchyt dešťové vody v expozici zvířat“. Cílem je rekonstrukce a utěsnění svahů u rybníčku pro záchyt dešťové vody v expozici, která je součástí návštěvnického střediska Dům přírody Poodří.

„Organizace ČSOP Salamandr z grantu nakoupí přípojné vozidlo, se kterým bude možné převážet techniku do hor a cestou zpět zase svážet seno z horských luk. Komise se rozhodla podpořit také SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Zubří, který bude moci rozšířit „Stezku na Pivčánky“ o pět laviček pro zastavení. Ve výčtu letos podpořených projektů jsou také dobrovolní hasiči z Nošovic, kteří dar použijí na rekonstrukci hasičské stříkačky,“ přibližuje další letošní podpořené organizace Tomáš Pavlík, který je v Plzeňském Prazdroji zodpovědný za grantové programy.

Neziskové organizace, které obdržely podporu z letošního grantového kola, musí své projekty realizovat nejpozději do konce roku 2023. Odborným garantem programu Radegast lidem je Nadace partnerství. Více informací je uvedeno na webu www.radegastlidem.cz.

Poznámky pro editory:
• Komunitní grantový program Radegast lidem se přes 20 let zaměřuje na podporu veřejného prostoru, vyhledává a finančně podporuje udržitelná řešení, jak hospodařit s vodou, chránit a zadržovat vodu
v krajině. Podílí se také na rozvoji komunitního života a uchování tradic v okolí Pivovaru Radegast.
• Pivovar Radegast investoval od roku 2008 desítky milionů korun do vodohospodářských projektů a během tohoto období snížil spotřebu vody potřebnou na výrobu piva o přibližně 40 %. V posledních třech letech spotřebovává průměrně asi 2,5 hl vody na výrobu 1 hl piva. Zařadil se tak mezi pivovary, které patří
v šetření s vodou k nejlepším na světě.
• Unikátní systém rybníčků vybudovaný v okolí nošovického pivovaru čistí přírodním způsobem dešťovou vodu odcházející z pivovaru. Každý rok se tak v průměru vyčistí asi 21 velkých 50metrových bazénů. Ekologické pisoáry nainstalované v Radegastovnách zase šetří vodu v hospodách. Měsíčně může jít
o úsporu až 250 000 litrů pitné vody.
• Maximálně šetrné chování k životnímu prostředí je součástí filozofie podnikání Plzeňského Prazdroje. Zaměřuje se na recyklaci a opětovné využívání obalů, dlouhodobě snižuje spotřebu vody, maximálně využívá obnovitelnou energii a omezuje používání plastů. Do roku 2030 by měla výroba Plzeňského Prazdroje dosáhnout uhlíkové neutrality.
• S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu
a největším exportérem českého piva.
• Plzeňský Prazdroj získal v roce 2021 v žebříčku Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma dvě významná ocenění; v kategoriích Velká firma a TOP Odpovědná firma v reportingu.