Kozel lidem: pivovar znovu podpoří prospěšné projekty v regionu

6.9.2022 Udržitelnost a odpovědnost

Rozvíjet sousedský život a místní pospolitost a přispět k ochraně přírody. To je cílem programu Kozel lidem, jehož prostřednictvím podporuje Fond Plzeňského Prazdroje lidi i zájmové spolky v okolí Velkopopovického pivovaru. Letošní ročník startuje 5. září a neziskové organizace do něj mohou podávat přihlášky až do 4. listopadu.

V uplynulých dvaceti letech podpořil grantový program Kozel lidem sedm desítek prospěšných projektů částkou bezmála 10 milionů korun. Cíleně podporuje nápady, které zkvalitňují život lidem v okolí pivovaru. Ve spolupráci s ochránci přírody se pivovaru například podařilo zajistit obnovu a rozvoj potoků v přírodním parku Velkopopovicko, obnoveny byly vodní tůně v okolních lesích a dobrovolníci v regionu vysázeli nové aleje a stromořadí. „Zachování malebného rázu kraje Josefa Lady a podpora projektů, které přispívají k obnově přírody a ochraně životního prostředí, bude naší prioritou i v letošním ročníku grantového programu. Stejně tak chceme pomoci i spolkům, které oživují místní tradice,“ říká Václav Šimek manažer Velkopopovického pivovaru.

Pivovar chce také dále podporovat rozvoj komunitního života na Velkopopovicku a Kamenicku. V minulých letech přispěl například na kulturní akce nebo hasičská setkání, závody nebo na obnovu sportovišť.

Neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, ústavy, příspěvkové organizace) mohou žádat o podporu z grantového programu až do výše 140 tisíc korun na jednotlivý projekt. Žádosti o podporu lze podat elektronicky na stránkách www.nap.grantys.cz (grantová výzva Kozel lidem). Žádosti vyhodnotí odborná porota a výsledky zveřejní nejpozději 1. prosince letošního roku. Projekt, který obdrží grant, musí být realizován v průběhu roku 2023.

Poznámky pro editory:
• Více informací o grantovém programu Kozel lidem je na webu www.kozellidem.cz nebo www.nadacepartnerstvi.cz. Odborným garantem programu Kozel lidem je Nadace partnerství, která se udržitelnému rozvoji věnuje již přes 30 let.
• Maximálně šetrné chování k životnímu prostředí je součástí filozofie podnikání Plzeňského Prazdroje. Zaměřuje se na recyklaci a opětovné využívání obalů, dlouhodobě snižuje spotřebu vody, maximálně využívá obnovitelnou energii a omezuje používání plastů. Do roku 2030 by měla výroba Plzeňského Prazdroje dosáhnout uhlíkové neutrality.
• S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva.
• Plzeňský Prazdroj získal v roce 2021 v žebříčku Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma dvě významná ocenění; v kategoriích Velká firma a TOP Odpovědná firma v reportingu.