Myslíme na budoucnost

Vážíme si úspěchu. K přírodě, etice, trvale udržitelnému rozvoji i prosperitě regionů nás pojí stejný vztah. Přistupujeme odpovědně ke každému aspektu našeho podnikání.

Odpovědná cesta k úspěchu

Uplatňujeme odpovědný přístup k výrobě i propagaci našich produktů, podporujeme rozvoj regionů, ve kterých působíme, a usilujeme o co nejefektivnější nakládání s přírodními zdroji. Důkladně také monitorujeme dopady naší činnosti na životní prostředí a snažíme se minimalizovat možné negativní vlivy.

Zpráva o udržitelnosti 2020

V roce 2020 jsme dále posílili naše ambice v oblasti udržitelného rozvoje. O tom, co přinesl loňský rok, se můžete dočíst v naší nové Zprávě o udržitelnosti.

Zobrazit zprávu