K reklamě i pití piva přistupujeme s rozumem

Prosazujeme odpovědný přístup ke konzumaci a propagaci piva. Chceme totiž, aby naše nápoje přinášely konzumentům výhradně radost a potěšení.

Podporujeme odpovědnou konzumaci i propagaci

Pivo patří v České republice mezi nejoblíbenější nápoje a naprosté většině lidí, kteří ho pijí zodpovědně, zpříjemňuje život. Dobře si ale uvědomujeme, že nezodpovědná konzumace alkoholu může mít na život jednotlivce i jeho blízké okolí velmi negativní dopad. Při propagaci a prodeji piva se tak řídíme přísnými etickými pravidly nad rámec zákona  a zapojujeme se do řady aktivit, které podporují odpovědnou konzumaci.

Odpovědná reklama

Veškerá naše komerční komunikace podléhá přísným etickým pravidlům a procesům, které zaručují , že cílíme výhradně na dospělé a nenabádáme k nezodpovědné konzumaci alkoholu. To se týká TV reklamy, inzerce v tištěných i on-line médiích, komunikace na sociálních sítích i na obalech výrobků, při akcích na podporu prodeje, sponzoringu apod. Na dodržování pravidel dohlíží Komise pro odpovědnost, která je sestavena ze zaměstnanců i externích odborníků.

Pokud máte nějaký zajímavý postřeh nebo názor na naše reklamy, využijte prosím email . Na této adrese přijímáme také stížnosti na naše reklamy. Všechny žádosti vyřídíme do 15 pracovních dní.

V roce 2018 nebyly podány žádné  stížnosti na komerční komunikaci značek společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.

Při zadávání reklamy do televize, rádia, tisku nebo na webové stránky dodržujeme tzv. „pravidlo 75 : 25“. Naše reklamy musejí oslovovat minimálně 75 % plnoletých. Za rok 2018 jsme udrželi vysoký standard 99,6 % při dodržování tohoto kritéria u celkového počtu 20 099 komerčních výstupů ve médiích.

Pravidla komunikace na soc. sítích

Na pivo s rozumem

Ve spolupráci s odborníky jsme vytvořili webové stránky „Na pivo s rozumem“, jejichž smyslem je poskytovat stručné, objektivní, přesné a vyvážené informace o rizicích i přínosech konzumace alkoholu. Na stránkách najdete mimo jiné i on-line poradnu, kde na dotazy odpovídají zkušení odborníci ze SANANIM z. ú., aplikaci Promile INFO a další cenné zdroje s informacemi o konzumaci alkoholu.

Přejít na napivosrozumem.cz

Respektuj 18

Projekt „Respektuj 18“ je výsledkem spolupráce Plzeňského Prazdroje, Magistrátu města Plzně a Centra protidrogové prevence a terapie. Jeho prostřednictvím chceme změnit tolerantní postoj veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými a zároveň podpořit omezení prodeje a podávání alkoholu nezletilým. Na webových stránkách projektu jsou tak k dispozici cenné informace nejen pro prodejce a rodiče, kterým tato problematika není lhostejná.

Přejít na respektuj18.cz