Pivovar a obec Velké Popovice prohlubují spolupráci

7.7.2020 Udržitelnost a odpovědnost

Velkopopovický pivovar rozšiřuje svoji spolupráci s obcí. Starostka Velkých Popovic Václava Zímová a Pavel Šemík, technický ředitel Plzeňského Prazdroje, v pátek slavnostně podepsali deklaraci o spolupráci na další tři roky, která klade zvýšený důraz na udržitelný rozvoj obce, ochranu životního prostředí, spolupráci při krizových situacích i pořádání kulturních a společenských akcí. Obci rovněž zajistí roční příspěvek od pivovaru na rozvoj infrastruktury ve výši 300 tisíc korun, což je dvojnásobek v porovnání s předchozím obdobím.

Pivovar Kozel spolupracuje s obcí Velké Popovice dlouhodobě. Nová deklarace je pokračováním tohoto úzkého partnerství a určuje priority, na které se obě strany zaměří v průběhu příštích tří let. „Název obce je již více než 140 let neodmyslitelně spojen se značkou oblíbeného a mezinárodně známého piva Velkopopovický Kozel. To se narodilo a vyrostlo ve Velkých Popovicích, z kvalitní vody, surovin a práce místních obyvatel. Podpisem deklarace jsme nalili novou energii do našeho partnerství a ukázali tak společnou vůli k utužení vzájemných vztahů a posílení spolupráce, která povede ke zvelebení Velkopopovicka pro jeho obyvatele i návštěvníky. Deklarace je v souladu se strategickým plánem rozvoje obce, v mezích udržitelného rozvoje a ochrany přírodního bohatství,“ říká starostka Velkých Popovic Václava Zímová.

„Velkopopovický pivovar se vždy snažil být dobrým sousedem v místě, kde vaří pivo. Už baron Ringhoffer pomáhal rozvíjet obec a okolí a my v tom pokračujeme. S obcí jsme se dohodli, že budeme společně vyhledávat a realizovat konkrétní projekty, které se zaměří na ochranu přírodních zdrojů, rozvoj infrastruktury a celkově zajistí zlepšení života v Popovicích. Aby byla spolupráce co nejefektivnější, vznikne pracovní skupinu, která se bude pravidelně scházet, hledat nové náměty spolupráce a vyhodnocovat uskutečněné kroky,“ uvedl technický ředitel Plzeňského Prazdroje Pavel Šemík.

Velkopopovický pivovar kromě přímé podpory a spolupráce pomáhá Popovicím a okolí i prostřednictvím svého každoročního grantového programu Kozel lidem. Letos v něm ve dvou vlnách rozdělí mezi obecně prospěšné projekty celkem 675 tisíc korun. V prvním kole letos na jaře pivovar podpořil čtyři projekty: vysazení aleje Leopoldiny Ringhofferové ve Štiříně, letní kino v Petříkově, oslavu 90. výročí založení sboru SDH Lojovice či projekt ČSOP na výsadbu stromů nad Brtnicí, a to celkovou částkou 175 tisíc korun.

Cílem druhého kola grantového programu, do něhož mohou organizace přihlašovat své nápady až do 17. července, je pomoci znovu nastartovat život v regionu po koronavirové krizi a aktivně podpořit obnovu společenských a sousedských aktivit. Velkopopovický Kozel na tyto prospěšné projekty přispěje celkem půl milionu korun.

 

Tiskový mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář je médiím k dispozici na těchto kontaktech:

mobil: +420 735 189 368

email: .

 

Poznámky pro editory:

  • Za osmnáct let trvání programu Kozel lidem pivovar podpořil přes 60 projektů a rozdělil mezi ně více než 8 milionů korun.
  • S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Plzeňský Prazdroj získal v roce 2019 v žebříčku Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma nejvýznamnější ocenění – Trendsetter za to, že dlouhodobě v Česku udává směr v oblasti udržitelnosti a přínáší nové inspirativní podněty k odpovědnosti v podnikání.