Pivovar Radegast každý rok vyčistí 20 bazénů dešťové vody

7.8.2019 Udržitelnost a odpovědnost

Pivovar Radegast dlouhodobě bojuje proti suchu a za šetrné zacházení s vodními zdroji. Jednou z mnoha aktivit je i ekologické čištění dešťových vod. Unikátní systém čistících rybníčků čistí přírodním způsobem dešťovou vodu odcházející z pivovaru. Za posledních 10 let provozu bylo vyčištěno už 420 000 m3 dešťové vody. Projekt také přispívá ke zvyšování rozmanitosti biotopů v nivě Morávky.

Pivovar Radegast se dlouhodobě zaměřuje na boj se suchem a nedostatkem vody, na zodpovědné hospodaření a nakládání s vodními zdroji a neustále se snaží snižovat dopady výroby na životní prostředí. Vedle projektů na snižování spotřeby vody potřebné na výrobu piva nebo snižování znečištění odpadních vod uvedli v Nošovicích do provozu také přírodě blízký způsob dočišťování dešťové vody.

K čištění dochází pomocí unikátního systému biologického dočištění dešťových vod odváděných z areálu pivovaru Radegast. Množství již pročištěné vody by naplnilo asi 210 velkých 50metrových plaveckých bazénů. Každý rok se tak průměrně vyčistí přes 20 bazénů dešťové vody.Projekt vznikl ve spolupráci s ochránci přírody.

„Soustava nošovických rybníčků, která je izolována od ostatních voda propojena spojovacím korytem o délce 130 metrů, čistí dešťovou vodu přírodním způsobem a bez nároků na spotřebu energie. K procesu čištění dochází při průtoku dešťové vody rybníčky, kdy dochází k přirozenému odbourávání zbytkového organického znečištění,“vysvětluje Jiří Toman, vodohospodář a projektový specialista v pivovaru Radegast.

Kromě ojedinělého způsobu dočišťování dešťových vod projekt také přispěl k revitalizaci této oblasti řeky Morávky a k návratu původní fauny a flóry. Pivovar Radegast zde vysázel asi 300 kusů dřevin, které v lokalitě původně rostly a patří do ní, jsou to například jasan ztepilý, lípa srdčitá, dub letní, třešeň ptačí či různé druhy vrb. Navrátili se zde také původní živočichové skokan zelený, mlok skvrnitý nebo ondatra pižmová.

O údržbu rybníčků se starají zaměstnanci pivovaru Radegast, kteří každý den kontrolují areál, pravidelně čistí spojovací potůčky mezi rybníčky, odklízejí spadlé dřeviny nebo čerpají sedimenty z usazovacího prostoru na přítoku vody.

 

Kontakt:

Jitka Němečková

Plzeňský Prazdroj

731 193 191

 

Poznámky pro editory:

  • V pivovaru Radegast se vaří pivo od roku 1970. Oblibu si získalo díky své charakteristické výrazně hořké chuti. Nyní je pivovar Radegast součástí společnosti Plzeňský Prazdroj.
  • Pivovar Radegast je vyhledávaným turistickým cílem, který každoročně navštíví téměř 50 tis. lidí. Je součástí projektu Technotrasa, kam patřínejvýznamnější památky Moravskoslezského kraje.
  • Pivovar Radegast investoval za posledních 10 let desítky milionů korun do vodohospodářských projektů a během tohoto období snížil spotřebu vody potřebnou na výrobu piva o 38 %. V roce 2018 spotřeboval pouze 2,51 hl vody na výrobu 1 hl piva, dosáhl nejlepšího výsledku v historii a zařadil se tak mezi pivovary, které patří v šetření s vodou k nejlepším na světě.
  • S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Za pozitivní působení v oblasti společenské odpovědnosti získal v roce 2018 Plzeňský Prazdroj čtyři významná ocenění v soutěži Business pro společnost TOP odpovědnáfirma a stal se tak jednou z nejoceňovanějších českých společností v oblasti firemní odpovědnosti v České republice.