Pivovar Radegast vítá návrat vlků do naší krajiny. Jako počin roku to ocenila Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

8.2.2022 Radegast

Udělat správné rozhodnutí je někdy mimořádně těžké. U celospolečenských témat, která hýbou českou veřejností, to platí dvojnásob.  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) udělila Pivovaru Radegast ocenění za jeho kampaň vysílající jasný postoj k ochraně vlků v české krajině i za další aktivity zaměřující se na ochranu životního prostředí. Do nošovického pivovaru putuje cena v kategorii Počin roku.

Hlavní hrdina televizního spotu na pivo Radegast Ratar stojí v příběhu před nelehkým rozhodnutím. Má na vlka ohrožujícího jeho ovce vystřelit, nebo jej nechat volně běžet pryč? „Samotný Pivovar Radegast leží na úpatí Moravskoslezských Beskyd a je tak pevnou součástí místního regionu a krajiny. Na vše pak dohlíží socha boha Radegasta, a to přímo ze srdce Beskyd na Radhošti. Proto považujeme za přirozené, abychom o tento region pečovali a zachovali jeho jedinečnost. S tím souvisí i ochrana vlků, kteří jsou součástí naší krajiny,“ říká Josef Jalůvka, manažer značky Radegast, a dodává: „Rozhodnout se správně v náročných situacích je však někdy velmi těžké. V našich kampaních poukazujeme na to, že správného chlapa nedělají svaly, ale právě jeho rozhodnutí, a tak je tomu i v našem „vlčím příběhu“.

Pivovar Radegast dlouhodobě podporuje projekty zaměřující se na péči o přírodní bohatství a ochranu životního prostředí v Beskydech a okolí. V těchto oblastech je také sám velmi aktivní. Radegast například výrazně snížil spotřebu vody na výrobu svého piva nebo vytvořil systém rybníčků, které přírodním způsobem čistí dešťovou vodu odcházející z areálu pivovaru. V rámci grantového programu Radegast lidem zase rozdal za posledních pět let přes dva miliony korun na projekty související s péčí o vodu a ochranou vodních zdrojů. Výrazně také podporuje péči o beskydské mokřady a louky.

Cenu AOPK ČR za rok 2021 předal děkan Fakulty životního prostředí ČZU Vladimír Bejček a ředitel AOPK ČR František Pelc. Předání bylo součástí konference Vybrané problémy naší přírody a krajiny, kterou AOPK ČR pořádala spolu s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí.

Cílem ocenění je upozornit na zajímavé počiny, které pomáhají zlepšit stav české přírody a krajiny. „Radegast nás oslovil tím, že hrdina jejich kampaně se v těžké situaci rozhodl správně. To v kontextu tuzemské, mnohdy vyhrocené debaty o návratu vlků do naší krajiny, není úplná samozřejmost. Naopak je to velmi potřebný postoj. Snažíme se vysvětlovat, že tyto přísně chráněné šelmy do naší přírody patří, chovatelé dostávají finance na zabezpečení stád i kompenzace za případné škody. Vlci pomáhají regulovat přemnožená prasata divoká, srnce a jeleny, kteří brání přirozené obnově našich lesů a působí velké škody i zemědělcům. Právě proto nás spot potěšil,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, která je státní instituce zajišťující odbornou i praktickou péči o naši přírodu.

Poznámky pro editory:

  • Pivovar Radegast investoval za posledních 12 let desítky milionů korun do vodohospodářských projektů a během tohoto období snížil spotřebu vody potřebnou na výrobu piva o 38 %. V posledních třech letech spotřebovává průměrně 2,54 hl vody na výrobu 1 hl piva. Zařadil se tak mezi pivovary, které patří v šetření
    s vodou k nejlepším na světě.
  • Unikátní systém rybníčků vybudovaný v okolí nošovického pivovaru čistí přírodním způsobem dešťovou vodu odcházející z pivovaru. Každý rok se tak v průměru vyčistí asi 20 velkých 50metrových bazénů. Ekologické pisoáry nainstalované v Radegastovnách zase šetří vodu v hospodách. Měsíčně může jít o úsporu až 250 000 litrů pitné vody.
  • V pivovaru Radegast se vaří pivo od roku 1970 a 3. prosince 2020 oslavil 50 let od uvaření první várky piva. Oblibu si získalo díky své charakteristické výrazně hořké chuti.
  • Pivovar Radegast je vyhledávaným turistickým cílem, který každoročně navštíví téměř 50 tis. lidí. Je součástí projektu Technotrasa, kam patří nejvýznamnější památky Moravskoslezského kraje.
  • Pivovar Radegast je součástí Plzeňského Prazdroje. S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v České republice a největším exportérem českého piva.
  • Plzeňský Prazdroj patří mezi tuzemské lídry v oblasti udržitelného podnikání. Loni v říjnu představil svou zcela novou strategii udržitelnosti. Zavazuje se v ní k dosažení uhlíkové neutrality ve výrobě do roku 2030, využívání výhradně obnovitelných zdroje energie nebo k cirkularitě svých obalů. Zároveň Prazdroj hodlá ještě více prohloubit svou pozici lídra v hospodaření s vodou. Důraz klade i na to, jaký vliv má jeho podnikání na jeho zaměstnance i celou společnost. V roce 2021 získal v žebříčku Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma dvě významná ocenění; v kategoriích Velká firma a TOP Odpovědná firma v reportingu.