Plzeň a Prazdroj pokračují v dlouholeté spolupráci

7.9.2021 Udržitelnost a odpovědnost

Město Plzeň a Plzeňský Prazdroj dlouhodobě spolupracují na řadě projektů, které pomáhají rozvíjet cestovní ruch i místní kulturní a společenský život. Společně podporují také projekty v oblasti rozvoje města, životního prostření či bezpečnosti. To vše znovu potvrzuje smlouva mezi městem a pivovarem, kterou podepsali v úterý 7. září primátor města Plzně Martin Baxa a generální ředitel Prazdroje Dragoș Constantinescu.

 Město Plzeň a plzeňský pivovar uzavřely smlouvu o spolupráci již po sedmnácté. „Plzeňský Prazdroj patří mezi největší zaměstnavatele v Plzni a plzeňské pivo proslavilo naše město po celém světě. Dlouhodobá spolupráce ukazuje, že Prazdroj je společností, která se cítí být aktivní součástí našeho města, podporuje Plzeňany a jejich projekty a aktivně se podílí i na rozvoji města svou péčí o areál pivovaru a jeho další rozvoj. Prohlídkové trasy pivovaru patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Plzni a věřím, že společně se nám podaří turismus v Plzni opět nastartovat i po těžkých omezeních, jež s sebou přinesla pandemie,“ řekl primátor Martin Baxa.

Smlouva zohledňuje dlouhodobé společné aktivity města a pivovaru i menší projekty a akce na letošní rok. Důležitým bodem spolupráce je společná propagace Plzně formou marketingových kampaní nebo podpora festivalu Industry Open, který se věnuje industriálním památkám v plzeňském regionu.

Prazdroj bude i nadále pokračovat v podpoře celé řady městských akcí a kulturních projektů, společně se oba partneři budou věnovat například přípravě příštích ročníků Pilsner Festu a Gambrinus dne. K obnovení kulturního života a turistické sezony po pandemii letos opět přispělo tradiční Léto v Prazdroji či koncerty připomínající slavná léta Porty v Plzni.

„Velmi si vážíme dlouholetého partnerství s naším sídelním městem. Budeme pokračovat v téměř sto osmdesát let dlouhém spojení pivovaru a Plzně a společně chceme zvyšovat atraktivitu města, zlepšovat kvalitu života a přinášet nové zážitky jeho obyvatelům i návštěvníkům,“ řekl Dragoș Constantinescu, generální ředitel Plzeňského Prazdroje.

Důležitým prvkem spolupráce je společná péče o Plzeňské historické podzemí, které je součástí návštěvnických provozů Prazdroje a patří mezi vyhledávané turistické cíle. Prazdroj bude dál přispívat k oživení veřejného prostoru a podporovat projekty starající se o životní prostředí ve městě prostřednictvím svého grantového programu Prazdroj lidem. To je v souladu s veřejným závazkem Prazdroje stát se do roku 2030 uhlíkově neutrálním pivovarem.

Obě strany se dále dohodly na vzájemné pomoci při prevenci a řešení havárií, požárů nebo jiných událostí vyžadujících součinnost HZS, stejně tak při přípravě a řešení mimořádných událostí, krizových situací a při nouzovém zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Skvělá spolupráce mezi městem a pivovarem se osvědčila i v náročném období pandemie covid-19.

Oba partneři také spolupracují na aktivitách, které se zabývají prevencí pití mladistvých, například v rámci programu Respektuj 18, který cílí nejen na rodiče, ale také na hospodské a maloobchodníky.