Plzeňský Prazdroj inspiruje malé podniky k udržitelnému podnikání

20.10.2016 Udržitelnost a odpovědnost

Největší nezávislá platforma pro odpovědné podnikání v České republice ve středu 19. října na slavnostním galavečeru ocenila aktivity Plzeňského Prazdroje zlatým certifikátem „TOP odpovědná velká firma“ a cenou „TOP odpovědný reporting“. Letos je Plzeňský Prazdroj nově partnerem kategorie „TOP odpovědná malá firma“, ceny pro střední a malé podniky, které systematicky, komplexně a strategicky rozvíjejí své podnikání směrem k odpovědnému přístupu a dlouhodobé udržitelnosti. 

Pokud chtějí být firmy v byznysu úspěšné, musí se starat i o prostředí, ve kterém podnikají. V posledních letech vidíme rostoucí přesun od jednorázových charitativních akcí směrem k dlouhodobému pozitivnímu působení na ekonomiku, životní prostředí a společenský život v regionu, kde firmy působí. Tento přístup začínají volit i malé a střední podniky, pomáhá jim nejen k lepší pověsti, ale také k větší spokojenosti a loajalitě zaměstnanců i udržitelnosti jejich podnikání,“ popisuje současný vývoj firemní společenské odpovědnosti (CSR) Pavlína Kalousová, šéfka platformy Byznys pro společnost. A právě drobné podniky se rozhodl Plzeňský Prazdroj v těchto aktivitách podporovat.

Vedle našich vlastních dlouhodobých aktivit k udržitelnému podnikání se snažíme pozitivně působit také na naše dodavatele a inspirovat i malé podniky. I proto se stal Plzeňský Prazdroj partnerem kategorie TOP odpovědná malá firma,“ říká Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů Plzeňského Prazdroje. V této kategorii jsou oceňovány právě takové podniky, které mají odpovědný přístup k zaměstnancům, obchodním partnerům, svému okolí a zároveň mají jasnou vizi, kam chtějí v oblasti udržitelného podnikání směřovat. Tato kritéria podle odborné poroty letos nejlépe naplňuje Zemědělské obchodní družstvo Brniště, které se zabývá chovem a zpracováním drůbeže a skotu, a založilo Nadační fond Podralsko, který podporuje rozvoj v regionu Podralska a jeho okolí.

„Pro zemědělskou firmu je přirozené přispívat k místnímu rozvoji. To bylo a bude součástí naší dlouhodobé strategie. Hodně věcí se nám už povedlo. Jsme v kraji první firma, která zavedla soukromé stipendium pro střední školy, vedeme vzdělávací programy pro školy a pořádáme řadu akcí pro místní obyvatele. Poskytujeme také zázemí a podporu místním spolkům. O Brništi a našich aktivitách se v kraji začíná vědět,“ popisuje aktivity ZOD Brniště předseda představenstva Petr Kubíček.

Dalším z příkladů dobré praxe spolupráce velkých a menších firem v oblasti udržitelnosti je společný projekt Prazdroj & COOP pro lepší život v obcích. Lídr českého pivního trhu a síť prodejen COOP jsou tradičními obchodními partnery. Spojují je hodnoty jako úcta k tradici či závazek starat se o rozvoj komunit, proto se společně zaměřili na obnovu památek místního významu a podporu dobrovolných hasičů. Na tyto aktivity darovali procento z prodeje produktů Plzeňského Prazdroje zakoupených ve vybraném období v síti spotřebních družstev COOP a celkem přispěli částkou téměř 400 tisíc korun.

 

Tisková mluvčí Plzeňského Prazdroje Jitka Němečková je médiím k dispozici na těchto kontaktech:
Mobil: +420 731 193 191
Email:  

Poznámky pro editory

  • S celkovým prodejem téměř 10 milionu hektolitrů v kalendářním roce 2015 (včetně licenčních výrob v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Za dlouhodobý přínos k rozvoji společenské odpovědnosti v ČR byl Plzeňský Prazdroj, a.s., oceněn Zlatým certifikátem v soutěži TOP odpovědná firma 2015, pořádané platformou Byznys pro společnost.
  • Plzeňský Prazdroj dbá na výběr svých obchodních partnerů, spolupracuje pouze s těmi dodavateli, kteří ctí principy, jež má Prazdroj ukotvené ve svém etickém kodexu. Své partnery z řad prodejců a majitelů hospod Plzeňský Prazdroj navíc aktivně zapojuje do projektu Respektuj 18, jehož náplní je prevence podávání alkoholu nezletilým.

(Plzeň)