Plzeňský Prazdroj podle nové kolektivní smlouvy navýší mzdy

5.12.2017 Udržitelnost a odpovědnost

Zástupci společnosti Plzeňský Prazdroj a odborových organizací podepsali novou kolektivní smlouvu. Ta vstoupí do platnosti 1. ledna 2018 s účinností na další dva roky.

Zaměstnavatel a odborová organizace se dohodli na průměrném zvýšení tarifních mezd o 11 % v průběhu platnosti kolektivní smlouvy. Navýšení proběhne ve dvou fázích, přičemž ta první navýší mzdy od dubna 2018 v průměru o 6 % a ta druhá od dubna 2019 o 5 %.

Plzeňský Prazdroj taktéž navýší od ledna 2018 roční příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění na 12 tisíc korun. Zaměstnavatel se s odborovou organizací dohodl i na výši odchodného při uzavření dohody se zaměstnancem o rozvázání pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního důchodu, předčasného starobního důchodu či předdůchodu, a to ve výši 5 průměrných měsíčních výdělků. Všechny benefity zaměstnanců z aktuální kolektivní smlouvy zůstaly zachovány v plné míře.

Obě strany se nad rámec kolektivní smlouvy a kolektivního vyjednávání dále dohodly na vyplacení jednorázové mimořádné odměny všem zaměstnancům za vynikající výsledky společnosti v uplynulém období ve výši 5 tisíc benefitních bodů, nebo 4 tisíc korun hrubého do mzdy. Volba bude na samotných zaměstnancích.

„Komunikace byla v průběhu kolektivního vyjednávání otevřená a vedená v konstruktivním duchu, i když se naše názory ne vždy shodovaly. Snažili jsme se však najít dobrá řešení pro naše zaměstnance, a proto se nám dařilo rychle sbližovat vzájemná stanoviska a dosáhnout shody,“ zhodnotila Catherine Sinclair, ředitelka lidských zdrojů Plzeňského Prazdroje.

Její slova potvrdili i předsedové odborových organizací, Lenka Papřoková, Martin Jeřábek a Tomáš Vančura: „Se zněním kolektivní smlouvy jsme vcelku spokojeni. Jejímu podpisu předcházela tři kola kolektivního vyjednávání, na kterých byla klíčová shoda při navyšování mezd a benefitů. I přes nesnadnou výchozí pozici, kdy se názorové rozdíly zdály neslučitelné, se nám podařilo díky konstruktivnímu dialogu najít kompromis, který plní cíle obou zúčastněných stran, a to podporu spokojenosti zaměstnanců a prosazování stabilního zaměstnání.“ Dlouhodobá spokojenost zaměstnanců, osobní zodpovědnost za vykonanou práci a z ní vyplývající odměny, jsou trvalé cíle Plzeňského Prazdroje.

Tisková mluvčí Plzeňského Prazdroje Jitka Němečková je médiím k dispozici
na těchto kontaktech:
mobil: +420 731 193 191 
email:

Poznámky pro editory
S celkovým prodejem necelých 11 milionů hektolitrů v kalendářním roce 2016 (včetně licenčních výrob v zahraničí) a s exportem do více než 50 zemí celého světa, je Plzeňský Prazdroj, a. s., předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva.
Za dlouhodobý přínos k rozvoji společenské odpovědnosti v ČR byl Plzeňský Prazdroj oceněn Zlatým certifikátem v soutěži TOP odpovědná velká firma 2017. Stejné ocenění získala společnost již v roce 2016. Letos navíc Plzeňský Prazdroj dostal zlatá ocenění i za Odpovědný reporting a Strategii diverzity.

(Praha)