Plzeňský Prazdroj podpoří v regionech 16 veřejně prospěšných projektů

13.12.2021 Udržitelnost a odpovědnost

Připravit místní krajinu na klimatickou změnu, navrhnout inovativní postupy na zadržování vody v lesích nebo obnovit drobné tůně v přírodním parku. To jsou cíle, které si stanovily některé podpořené projekty z nového Fondu Plzeňského Prazdroje. Ve spolupráci s Nadací Partnerství vybral v rámci regionálních programů Prazdroj lidem, Radegast lidem a Kozel lidem šestnáct projektů, mezi které rozdělí první část z celkových 3,6 milionu korun. Vítězné projekty celostátní grantové výzvy Na budoucnost pak budou známy do 30. března 2022.

Kromě tradiční podpory komunitního života a ochrany kulturního dědictví a tradic v okolí pivovarů Plzeňského Prazdroje v Plzni, v Nošovicích a ve Velkých Popovicích se letošní komunitní programy ve svých výzvách ještě více orientovaly na větší posilování odpovědnosti za životní prostředí. „Celkem jsme obdržely 42 žádostí o grantovou podporu z našich regionálních programů. Oproti předchozím ročníkům narostl počet žádostí, které se právě na ochranu životního prostředí zaměřují. Velký počet udržitelných projektů je již tradičně na Moravě, letos jsme ale zaznamenali nárůst také na Plzeňsku a Velkopopovicku,“ říká Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

Finanční podporu ze tří regionálních programů v celkové výši 1,6 mil korun získalo celkem 16 projektů. Jednou z podpořených organizací v Plzeňském kraji je například občanská iniciativa „Živá voda“ zabývající se problematikou vody v krajině. Její projekt se zaměřuje na adaptaci místní krajiny na klimatickou změnu a ochranu zásob podzemních vod. Spolek „Voda pro les, voda pro lidi“ z beskydské obce Veřovice v Moravskoslezském kraji zase připravil projekt s cílem navrhnout a zrealizovat inovativní postupy na zadržování vody v lesích, především na plochách postižených kůrovcovou kalamitou. Na obnovu drobných lesních tůní v krajině přírodního parku Velkopopovicko zase dostala grant Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Velké Popovice.

Větší zájem veřejnosti o projekty zaměřené na krajinu, přírodní dědictví, vodu nebo odpady naznačuje, že neziskové organizace vnímají změnu klimatu ve svém bezprostředním okolí jako jednu z hlavních priorit. Chceme proto pokračovat v podpoře jejich úsilí i do budoucna a spolu s Plzeňským prazdrojem vytvoříme i v roce 2022 podmínky pro rozvoj dalších ekologických a komunitních projektů,“ dodává Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství, která je odborným garantem nového Fondu Plzeňského Prazdroje.

Součástí Fondu Plzeňského Prazdroje je také nový celostátní program s názvem Na budoucnost, který neziskovým organizacím otevřel možnost podpory rozsáhlejších a víceletých projektů nejen z regionů, kde se nachází pivovary Prazdroje, ale z celého Česka. „Do druhého kola této výzvy se dostalo 17 projektů, kterým nyní umožňujeme konzultace s odborníky a dotažení jejich řešení. Nejlepší celostátní projekty podpoříme na konci března příštího roku,“ doplňuje Pavlína Kalousová.

Poznámka pro editory:

  • Podpořené organizace z regionálních programů Prazdroj lidem, Radegast lidem a Kozel lidem mohou realizovat své projekty od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Příjemci grantů z programu Na budoucnost mohou spustit realizaci od 1. dubna 2022.
  • Grantový program Radegast lidem přispívá k ochraně životního prostředí, k péči o krajinu a přírodní bohatství. Program Kozel lidem podporuje komunitní život, napomáhá zachovávat místní tradice a posiluje odpovědnost k životnímu prostředí. Prazdroj lidem pomáhá zejména podpoře veřejného prostoru a rozvoji komunitního života. Podporuje také realizaci parků nebo naučných stezek. Grantový program Na budoucnost se soustřeďuje na snižování uhlíkové stopy na lokální úrovni, hospodaření s vodou a její zadržování v  přírodě, zvyšování odolnosti krajiny vůči klimatickým dopadům nebo nakládání s odpady.
  • Plzeňský Prazdroj patří mezi tuzemské lídry v oblasti udržitelného podnikání. Loni v říjnu představil zcela novou strategii udržitelnosti. Zavazuje se v ní k dosažení uhlíkové neutrality ve výrobě do roku 2030, využívání výhradně obnovitelných zdroje energie nebo k cirkularitě svých obalů. Zároveň Prazdroj hodlá ještě více prohloubit svou pozici lídra v hospodaření s vodou. Důraz klade i na to, jaký vliv má jeho podnikání na naše zaměstnance i celou společnost.
  • Plzeňský Prazdroj získal v roce 2021 v žebříčku Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma dvě významná ocenění; v kategoriích Velká firma a TOP Odpovědná firma v reportingu.
  • S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva.