Prazdroj lidem: pivovar již podvacáté podpoří prospěšné projekty v Plzni

6.9.2022 Udržitelnost a odpovědnost

Plzeňský Prazdroj letos již podvacáté podpoří obecně prospěšné projekty v Plzni ze svého programu Prazdroj lidem. Ten startuje dnes a neziskové organizace a spolky do něj mohou podávat přihlášky až do 4. listopadu.

Grantový program Prazdroj lidem, který je součástí Fondu Plzeňského Prazdroje, podporuje projekty a aktivity zlepšující kvalitu života lidí v Plzni a v posledních letech stále výrazněji pomáhá i projektům na ochranu životního prostředí.

Za uplynulých devatenáct ročníků Prazdroj podpořil mnohé projekty, příkladem je rekonstrukce katedrály sv. Bartoloměje, na kterou přispěl opakovaně, podpora vzniku nového centra cyklistiky Bikeheart, rozvoj městských cyklotras nebo prohlídky proslulých interiérů architekta Adolfa Loose. Finanční příspěvek pivovaru získala také řada projektů v oblasti ochrany přírody, jako například projekt Živá krajina Plzeňsko, který připravuje studii proveditelnosti, podle níž v povodí Čemínského potoka vzniká konkrétní soubor opatření vedoucích k lepší zádrži vody a snížení dopadů přívalových povodní a sucha.

Celkem Prazdroj na prospěšné projekty v Plzni přispěl již částkou bezmála 100 milionů korun. „Dlouhodobě investujeme nejen ve výrobě do snižování dopadu našeho podnikání na životní prostředí, ale pořádáme také celoročně řadu akcí a aktivit, které se zaměřují na šetrný přístup k přírodě mimo náš pivovar. Proto chceme i nadále podporovat projekty místních subjektů, které přinesou dlouhodobý efekt a prospěch městu a jeho obyvatelům. Chceme být i nadále dobrým sousedem ve městě, kde podnikáme již 180 let, a které je s naším pivem neodmyslitelně spojeno,“ říká Petr Kofroň, manažer plzeňského závodu.

Neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, ústavy, příspěvkové organizace) mohou žádat o podporu z grantového programu až do výše 300 tisíc korun na jednotlivý projekt. Žádosti o podporu lze podat elektronicky na stránkách www.nap.grantys.cz (grantová výzva Prazdroj lidem). Žádosti vyhodnotí odborná porota a výsledky zveřejní nejpozději 1. prosince letošního roku. Projekt, který obdrží grant, musí být realizován v průběhu roku 2023.

Poznámky pro editory:
• Více informací o grantovém programu Prazdroj lidem je na webu www.prazdrojlidem.cz nebo www.nadacepartnerstvi.cz. Odborným garantem programu Prazdroj lidem je Nadace partnerství, která se udržitelnému rozvoji věnuje již přes 30 let.
• Maximálně šetrné chování k životnímu prostředí je součástí filozofie podnikání Plzeňského Prazdroje. Zaměřuje se na recyklaci a opětovné využívání obalů, dlouhodobě snižuje spotřebu vody, maximálně využívá obnovitelnou energii a omezuje používání plastů. Do roku 2030 by měla výroba Plzeňského Prazdroje dosáhnout uhlíkové neutrality.
• S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva.
• Plzeňský Prazdroj získal v roce 2021 v žebříčku Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma dvě významná ocenění; v kategoriích Velká firma a TOP Odpovědná firma v reportingu.