Prazdroj od roku 2019 snížil emise ve výrobě o 49 %, ukazuje jeho nová Zpráva o udržitelnosti

16.10.2023 Udržitelnost a odpovědnost

Historicky nejnižší průměrná spotřeba vody, snížení emisí ve výrobě o polovinu, podpůrné programy pro pěstitele chmele i provozovatele hospod nebo rovné odměňování mužů a žen. To jsou jen některá z témat, jimž se věnuje nová Zpráva o udržitelnosti Plzeňského Prazdroje za rok 2022, která mapuje všechny jeho důležité aktivity z hlediska environmentálních a sociálních dopadů. Zpráva prošla nezávislým auditem a reportuje o aktivitách firmy v Česku i na Slovensku. Nově se kromě konkrétních udržitelných kroků v pivovarech věnuje také vývoji nepřímých emisí skleníkových plynů napříč celým hodnotovým pivovarnickým řetězcem tzv. „od semínka až po sklenici“, a to zpětně od roku 2019.

„Stanovili jsme si jasný cíl – mít do roku 2030 všechny pivovary uhlíkově neutrální. Zásadní pozitivní dopad na naše emise měl přechod na teplo z obnovitelných zdrojů v areálu našeho pivovaru v Plzni, které od října 2021 odebíráme z nedaleké Plzeňské teplárny. Díky tomu se nám v plzeňském pivovaru podařilo snížit emise o 76 %. Vedle toho zavádíme další technologické inovace, jako jsou fotovoltaické panely na střechách výrobních budov, vysokozdvižné vozíky nahrazujeme elektrickými přepravními systémy nebo instalujeme moderní a šetrnější lahvové stáčecí linky. Od roku 2019 se nám tak podařilo snížit produkci skleníkových plynů ve výrobě v rámci celého Prazdroje o 49 %. I o tom informujeme v naší pravidelné Zprávě o udržitelnosti,“ říká Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

Prazdroj už po sedmnácté vydává na dobrovolné bázi Zprávu o tom, jak naplňuje svou strategii udržitelnosti s názvem „Na budoucnost! 2030“. Představuje v ní klíčové ukazatele napříč všemi pilíři ESG včetně detailního rozpadu na jednotlivé pivovary i konkrétní zdroje emisí „Ve dvanácti kapitolách ukazujeme, kam jsme se za poslední rok posunuli při naplňování jednotlivých závazků. Letos je Zpráva vyprávěná formou příběhů 12 našich zaměstnanců, kteří stojí za významnými a prospěšnými ESG aktivitami. Chtěli jsme ukázat jejich motivaci, elán a nahlédnout do přemýšlení lidí, kteří se na našich udržitelných projektech podílejí nebo je rovnou iniciují. Jejich příběhy tak rámují a dokreslují výsledky, které ve Zprávě předkládáme,“ uvádí Ivan Tučník, manažer udržitelnosti Prazdroje.

Oproti loňskému roku Prazdroj nově přidal celou řadu údajů jako např. průměrnou spotřebu vody ve sladovnách, nové informace k zaměstnanosti, k obnovitelným zdrojům energie a některé další údaje v oblasti řízení. Nově se ve Zprávě věnuje také nepřímým emisím skleníkových plynů u svých dodavatelů i odběratelů (tzv. Scope 3), u kterých data doplnil zpětně od roku 2019. „Jsme jedna z prvních firem v Česku, která do takovéto míry detailu zveřejňuje své emise napříč celým hodnotovým řetězcem. Interně tomu říkáme, že sledujeme vše od semínka až po sklenici,“ říká Ivan Tučník.

Ve Zprávě Prazdroj uvádí, jaký byl v roce 2022 poměr emisí v rámci jeho celého řetězce. Oblast zemědělství a surovin vyprodukovala 14 % emisí, zpracování surovin 5 % a samotná výroba v pivovarech zahrnovala 17 % celkových emisí skleníkových plynů. Nejvíce pak připadalo na obaly, a to 30 % emisí. Doprava a logistika včetně exportu tvořila 15% podíl a druhou největší položkou bylo s 19 % chlazení piva v obchodech, hospodách a restauracích. „Nechceme skončit jen u pasivního pozorování a reportování. Máme ambici do roku 2030 snížit emise v dodavatelsko-odběratelském řetězci o 30 %. Proto jsme sami iniciovali projekty, které nám pomohou snížit emise u našich partnerů,“ říká Ivan Tučník.

Takovým příkladem je projekt Chytrej výčep“, kdy pivovar z vlastní iniciativy měří spotřebu vody a energií ve výčepech a vyvíjí šetrnější výčepní zařízení, které uspoří až třetinu energií. Nebo projekt „Kytky pro chmel“, který využívá prvky regenerativního zemědělství na chmelnicích s cílem pomoci chmelařům v boji s klimatickou změnou. I díky těmto projektům a další aktivitě s partnery se Prazdroji podařilo snížit celkové emise „od semínka po sklenici“ od roku 2019 o 9 %. Velkou roli v tom hrály zejména dlouhodobá podpora vratných obalů, navyšování podílu recyklátu u jednorázových obalů, ale i optimalizace logistických tras.

Povinnost reportovat o udržitelnosti má v ČR nyní zhruba 25 firem, dobrovolně se k nim postupně přidávají další. Zpráva od Prazdroje se pravidelně řadí k těm nejkomplexnějším. Je vytvořena v souladu s mezinárodními reportingovými standardy GRI (Global Reporting Initiative) a prošla nezávislým externím ověřením u společnosti Mazars v souladu se standardy ISAE 3000. Celá Zpráva je dostupná na webu: https://udrzitelnost.prazdroj.cz/zprava-o-udrzitelnosti/

Předchozí Zpráva o udržitelném rozvoji Prazdroje za rok 2021 byla oceněna jako nejlepší nefinanční report v soutěži TOP odpovědná firma, získala stříbro v komunikační soutěži Lemur a bronz v ocenění Fénix Content Marketing Awards.

 

Výběr informací ze Zprávy o udržitelnosti Plzeňského Prazdroje za rok 2022:

 Zelená pára v Plzni

Největší pozitivní dopad na emise Prazdroje měl dosud přechod na teplo z obnovitelných zdrojů (v tomto případě spalování biomasy) v areálu pivovaru v Plzni. Došlo k 47% redukci emisí CO2 všech pivovarů Plzeňského v Česku i na Slovensku, a dokonce 76% redukci jen za samotný plzeňský pivovar.

Nejmodernější automatický sklad

Nový, kompletně automatizovaný sklad Prazdroje a jeden z nejmodernějších skladů tohoto typu v Česku zrychlil procesy skladování a odbavování zboží, pomohl lidem s náročnou prací, a navíc díky použitým technologiím pomáhá snížit celkovou uhlíkovou stopu pivovaru. Díky automatickému pojízdnému systému po kolejích, který přepravuje zboží ze stáčecí linky do skladu, se výrazně omezila potřeba vysokozdvižných vozíků. Zbylé, které pivovar používá pouze k expedici zboží, pak nově místo na LPG jezdí na elektřinu, čímž ročně Prazdroj nevyprodukuje přibližně 500 tun CO2.

Spotřeba pouhých 2,29 litru vody na litr piva v Pivovaru Radegast

Rekordně nízkých hodnot dosáhl v roce 2022 Pivovar Radegast s průměrnou spotřebou vody 2,29 l na jeden litr piva, což je o 0,12 l méně než v předcházejícím roce. Díky tomu patří mezi nejúspornější pivovary v Evropě. Průměrná spotřeba vody napříč všemi pivovary Prazdroje dosáhla loni 2,86 l/ litr piva. Světový průměr spotřeby vody na jeden vyrobený litr piva se přitom udává kolem 4,5 l.

 Chytrej výčep

Prazdroj v roce 2022 spustil projekt, jehož cílem je zmapovat kompletní cestu čepovaného piva v hospodě z pohledu spotřeby vody i energie. Na základě získaných dat z měření v hospodách pivovar navrhne úpravy výčepu, které pomohou snížit spotřebu energií až o třetinu, přičemž kvalita čepovaného piva zůstane zachovaná.

Projekt PRO CHMEL

Projekt vznikl z iniciativy Prazdroje a společnosti Microsoft, ve spolupráci s Chmelařským institutem, Svazem pěstitelů chmele ČR a dalšími partnery. Na projektu spolupracuje zhruba 40 expertů ze třech kontinentů. Český chmel dává českému pivu unikátní hořkou chuť i výjimečnou vůni. Spolu s vodou a ječmenem jde o zásadní surovinu, o kterou je potřeba pečovat, aby si miliony lidí v Česku i ve světě mohly i nadále vychutnávat české pivo. Podobně jako jiné plodiny i chmel ovlivňují změny klimatu a nepravidelné srážky. Proto vznikl projekt PRO CHMEL, aby pomohl chmelařům efektivněji zavlažovat a tím přispěl k zachování kvality i vypěstovaného množství českého chmele. Už první sezona pomohla pochopit, jak chmel reaguje na extrémy počasí i nedostatek vláhy.

 Nárůst podílu recyklace odpadů z pivovarů

Díky dlouhodobému úsilí dnes Prazdroj dokáže stoprocentně recyklovat veškeré vedlejší produkty, které z jeho výroby vychází, ať už jde o mláto, chmel nebo pivovarské kvasinky. Míru recyklace odpadu meziročně navýšil v Česku o 17 % a na Slovensku o 9 %. V roce 2022 tak v Česku recykloval 91 % veškerého odpadu a na Slovensku 93 %.

Každé osmé pivo v Česku je nealkoholické

V současné době jsou nealkoholická piva nejrychleji rostoucí částí pivního trhu. Prodeje nealkoholického Birellu narostly v Česku meziročně o 21 %. Na úspěchu nealkoholických piv se jednoznačně podílí Prazdroj, který přichází s neustálými inovacemi a vylepšeními a podporuje jejich prodej jak v hospodách, tak i obchodech. Do roku 2030 budou nealkoholické nápoje tvořit 25 % produktového portfolia Prazdroje.

Ocenění za rovné odměňování žen a mužů

Jako teprve druhá společnost v České republice získal Prazdroj prestižní mezinárodní ocenění Equal Salary Certification za stejné mzdové ohodnocení mužů a žen. Má nižší než pětiprocentní rozdíl v odměňování obou pohlaví na stejných pozicích. V ČR je uváděn průměrný rozdíl až 16,4 procenta, v celé EU je pak podle stejných dat Eurostatu rozdíl mezi oběma pohlavími v průměru 13 procent. Certifikaci uděluje švýcarská organizace EQUAL – SALARY Foundation na základě detailního auditu, který provádí poradenská společnost PwC.