Prazdroj pomůže hospodám ušetřit až třetinu energií. S ČVUT a Microsoftem spouští projekt „Chytrej výčep“

25.11.2022 Udržitelnost a odpovědnost

Hospody a restaurace se potýkají s enormním nárůstem cen za energie, v řadě míst bude zdražovat i voda. Pokud by situaci řešily razantně, například výrazným snížením teploty v provozovně, pak by podle průzkumu Prazdroje[1] omezilo své návštěvy téměř 79 procent hostů. Uzavření teplé kuchyně by znamenalo úplnou ztrátu více než čtvrtiny lidí. Proto pivovar ve spolupráci s experty z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT, Microsoftu a dalších technologických firem hledá pro hospody úsporná řešení za použití nejmodernějších technologií. Společně změří spotřebu energií a vody u výčepní technologie a vyvinou šetrnější výčep. Ten v budoucnu hospodám zajistí úspory energií při čepování piva až o 30 procent.

Plzeňský Prazdroj se ve svém úsilí pomoci hospodám pouští do zcela nové oblasti. Tradiční výrobce a dodavatel piva spolu s technologickými partnery CIIRC ČVUT, Microsoft, Adastra a Smart Technology v rámci projektu s názvem „Chytrej výčep“ očipuje v celkem 45 tuzemských hospodách výčepní zařízení a bude po dobu 12 měsíců sbírat údaje o průtoku piva, vody i spotřebě energií v jednotlivých částech výčepu. Jejich provoz tak dohromady bude monitorovat více než tisícovka senzorů.

To vše v době, kdy jsou rostoucí ceny energií podle čerstvého průzkumu Prazdroje[2] pro hospody tím největším problém, který aktuálně sužuje přes čtyři pětiny provozovatelů. Na druhém místě hospody podle průzkumu trápí ceny vstupních surovin pro vaření a s odstupem následuje nedostatek personálu.

„Pro celou gastronomii jsou rostoucí ceny energií zásadní komplikací. Ale šetřit tím stylem, že zhasneme, vypneme kuchyni a snížíme teplotu v podniku, není řešení. Proto vítáme iniciativu Prazdroje, která hledá koncepční a dlouhodobé řešení, jak hospodám pomoci,“ říká Jiří Mokrý, spolumajitel pražské restaurace Katr, která je prvním podnikem, kde experti senzory instalovali.

„Projekt Chytrej výčep jsme iniciovali proto, abychom hospodským pomohli nejen přežít těžké období, ale zároveň přinesli řešení, které jim dlouhodobě sníží náklady. Měřením nejprve získáme důležitá data. Na jejich základě pak spolu s partnery inovujeme celou výčepní technologii a poskytneme ji hospodám. To vše s cílem zachovat tradiční českou pivní kulturu,“ říká obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz.

Projekt se zaměří na celou „cestu“ čepovaného piva v hospodě. „Doslova zrentgenujeme výčep a zmapujeme spotřebu energií v celém výčepním vedení, počínaje uložením piva ve sklepě nebo chladicím boxu přes jeho teplotu a tepelné ztráty po cestě ze sudu či tanku až po načepovanou sklenici. Zaměříme se i na spotřebu elektřiny potřebné k chlazení vany, ve které se chladí půllitry. Zároveň budeme sledovat a měřit i spotřebu vody během celého procesu péče o kvalitu piva a pivního skla. Na základě získaných dat pak navrhneme takové úpravy výčepu, abychom hospodským ušetřili náklady na vodné i elektřinu. Pro hosty se tím nic nezmění, kvalita piva zůstane zachovaná, ale hospodský ušetří v rámci výčepu až 30 % energií,“ říká Jakub Zaoral, vedoucí projektu Chytrej výčep z Prazdroje.

V každé měřené hospodě bude použita téměř třicítka senzorů. „Museli jsme vyvinout komplexní řešení na míru, které je zároveň dostatečně univerzální. Abychom mohli měřit různé typy veličin, jako teplotu piva, průtok vody a samozřejmě spotřebu elektřiny, propojili jsme technologie od několika různých výrobců. Dokážeme nyní údaje z celé řady senzorů sbírat a posílat do cloudu v takové podobě, která umožňuje jejich snadnou interpretaci a další analýzu,“ říká  Alexandr Lazarov, výzkumník z CIIRC ČVUT.

Data budou odborníci průběžně monitorovat. „Získaná data ze senzorů posíláme do cloudové platformy Azure od Microsoftu. Z nich pak budeme vytvářet analytické modely, které nám umožní pochopit nejen jaká je celková vodní nebo energetická stopa čepovaného piva, ale i která část výčepu má na její výši největší vliv. Naši datoví analytici tak pomohou identifikovat přesně ty oblasti, na něž bude třeba se v rámci vývoje nového výčepu zaměřit. Pro jednoduchost k tomu vytváříme přehledné grafické rozhraní umožňující sledovat průběhy měřených veličin,“ doplňuje Zdeněk Mistr ze společnosti Adastra.

Už nyní Prazdroj pracuje na technologických inovacích, jak výčepy vylepšit, ať už jde o možnost rekuperace vody, snížení množství vody při oplachu sklenic nebo spotřeby elektřiny u chlazení. „Naprosto zásadní je pro nás zachovat kvalitu čepovaného piva a zároveň pomoci hospodským snížit náklady. Naměřená data nám dají přesný přehled o tom, kde jsou klíčová místa, která bude potřeba vylepšit. Energetickou náročnost výčepů a průtok vody, která je spojena s výčepní technologií a péčí o sklo, doposud v takovéto šíři nikdo neměřil. Zároveň tím pomůžeme snížit uhlíkovou stopu v hospodách, výsledný výčep tak bude maximálně šetrný k přírodním zdrojům,“ dodává Ivan Tučník, manažer udržitelnosti Prazdroje.

Výsledky měření budou dostupné v roce 2023, kdy mnozí odborníci očekávají ještě náročnější energetickou situaci než nyní. Již teď ale pivovar nabízí hospodám soubor doporučení, jak šetřit. „Stejně jako během covidu, i nyní jsme okamžitě zareagovali a prostřednictvím našich obchodních zástupců radíme hospodským, jak se zorientovat v nastalé energetické krizi. Nejen s tím, jaká vládní pomoc se jich týká, ale i jak efektivně řídit ekonomiku provozu nebo jak pracovat s vybavením a technologiemi, které v hospodě využívají tak, aby zbytečně neplýtvali. A kromě toho vyvíjíme koncepční řešení, které by jim mělo pomoci dlouhodobě a napořád,“ uzavírá Tomáš Mráz.

Poznámka pro editory:

 

Projekt Chytrej výčep inicioval Plzeňský Prazdroj, aby pomohl hospodám a restauracím v Česku ušetřit část nákladů na energie a vodu. Spolu s CIIRC ČVUT, jakožto hlavním odborným garantem, a s technologickými firmami Microsoft,  Adastra a Smart Technology nejprve změří spotřebu energií a vody u výčepu a následně upraví výčepní technologii tak, aby byla energeticky úspornější a šetrnější na spotřebu vody. Postupně nainstalují v 45 hospodách v Česku senzory a budou během roku 2023 měřit spotřebu energií  a vody v celém pivním vedení. V každé měřené hospodě bude použita téměř třicítka senzorů, dohromady tak přes 1000 chytrých senzorů. Podobné měření v takovém rozsahu nikdy nikdo nedělal. Cílem je hospodám a restauracím v budoucnu pomoct ušetřit až 30 % energií v rámci výčepu.

 

Plzeňský Prazdroj dlouhodobě a účinně pomáhá tuzemským hospodám a restauracím. Nabízí nejrozsáhlejší systém podpory a rozvoje gastronomických podniků v Česku, jeho aktivity různou formou pomáhají téměř každému z 20 tisíc podniků, kterým dodává pivo. Jen v roce 2022 do podpory a rozvoje hospod investuje přes 450 milionů korun a na příští rok má připravený podobný objem prostředků. Pomáhá jim finančně i materiálně s vybavením (výčepy, tanky, předzahrádky, sklenice ad.) i se vzhledem (nové fasády, vylepšení interiérů) a nabízí také rozsáhlý rozvojový program, který hospodským pomáhá v mnoha oblastech: s ekonomikou provozu, skladbou menu, obsluhou, péčí o pivo i s propagací. Hospody, které rozvojovým programem Prazdroje prošly, hlásí větší zájem hostů, vyšší tržby a mají tak větší šanci čelit současné krizi.

S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva.

 

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je moderní vědecko-výzkumný ústav Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), který spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know-how s cílem posouvat technologické hranice a navázat na to nejlepší z tradic českého technického vzdělávání. Těžiště výzkumné práce CIIRC ČVUT se zaměřuje na čtyři základní pilíře: průmysl, energetiku, chytrá města a zdravou společnost, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu. CIIRC ČVUT byl založen v roce 2013, přičemž plný provoz zahájil v polovině roku 2017 v nově postavené budově. V současné době čítá 300 zaměstnanců v 8 výzkumných odděleních, která jsou doplněna Testbedem pro Průmysl 4.0 a specializovanými centry. Oblast odborného zájmu CIIRC ČVUT je široká: zahrnuje umělou inteligenci, robotiku, automatické řízení a optimalizaci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, automatické rozhodování, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, bioinformatiku, biomedicínu či asistenční technologie. CIIRC ČVUT podporuje horizontální spolupráci mezi všemi částmi (fakultami a ústavy) ČVUT a otevírá prostor pro vzájemně prospěšnou spolupráci s dalšími univerzitami, s Akademií věd ČR, s průmyslovými společnostmi a mezinárodními institucemi. CIIRC ČVUT vytváří jedinečný ekosystém akademicko-průmyslové spolupráce, ve kterém využívá diverzifikované formy financování projektů z národních, evropských a soukromých zdrojů. Více informací na www.ciirc.cvut.cz.

 

Microsoft je přední výrobce technologií pro svět, ve kterém jsou mobilita a cloud na prvním místě. Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. V červenci 2016 spojila česká pobočka síly se slovenskou a vznikl Microsoft Česká republika a Slovensko. Naší vizí je inspirovat naše zákazníky, jednotlivce i organizace v České republice i na Slovensku, aby pomocí digitálních technologií dokázali měnit svět. Věříme, že odpovědnost začíná vytvořením příležitostí pro všechny. Cílem společenské odpovědnosti Microsoftu je poskytnout přístup k technologiím a znalostem právě těm lidem a organizacím, které to potřebují nejvíce a jejichž možnosti využívat moderní technologie jsou často omezené. Pomáháme dětem a mladým lidem, zejména těm, kteří mají nějaké znevýhodnění, neziskovým organizacím, vzdělávacím institucím a dalším partnerům tím, že s nimi sdílíme naše technologie, zdroje, čas a dovednosti.

 

Adastra je mezinárodní konzultační společnost, která firmám napříč odvětvími dodává komplexní technologická řešení a služby pro snazší cestu k digitální transformaci. Od roku 2000 pomáhá českým i globálním firmám růst, inovovat a být stále lepší – to vše díky síle jejich vlastních dat. Poskytuje špičkové technologické služby a řešení založená na datech, kterým firmy důvěřují a která mají pod kontrolou.

 

Smart Technology zajišťuje v projektu dodání klíčových komponent měřícího zařízení, především chytré ultrazvukové průtokoměry IoD. Jedná se o mladý start-up beverage průmyslu, který přichází na trh s unikátní technologií Internet of Drinks, zajišťující inteligentní dohled na výčepním a chladícím zařízení přímo v provozovně. Jde o technologii z moderního prostředí IoT (internet věcí), premiérově mířící také do pivního světa. Více informací na www.iodrinks.cz.